Hyppää sisältöön

Kemianteollisuus budjettiriihestä: Ilmastohaasteen ratkaisussa oikea suunta, vahva signaali teollisuudelle jäi uupumaan

Hallituksen 75 prosentin työllisyystavoitteen saavuttaminen edellyttäisi vahvasti vientiteollisuuden kilpailukykyä parantavia toimia, jotka jäivät nyt puuttumaan.

Investoidakseen yritykset tarvitsevat vahvan signaalin siitä, että Suomessa huolehditaan pitkäjänteisesti suomalaisen teollisuuden kilpailukyystä. Tämä signaali jäi nyt puuttumaan.

 – Hallituksen asettama työllisyystavoite edellyttää Suomen talouden vahvaa kasvua, ja tämän tukemiseksi tarvitaan kauaskantoista teollisuuspolitiikkaa. Vientiteollisuuden investoinnit Suomeen ovat ratkaisevassa roolissa, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

 −Tässä taloustilanteessa jokainen teollisuuden toimintaedellytyksiä heikentävä signaali vaikeuttaa sekä hallituksen työllisuustavoitteen että ilmastotavoitteiden saavuttamista. Hallituksen esittämät liikennepolttoaineiden, erityisesti dieselin, veronkorotukset syövät toteutuessaan merkittävästi vientiteollisuuden kilpailukykyä, Mika Aalto jatkaa.

Kemianteollisuus on sitoutunut alan hiilineutraalisuuteen vuoteen 2045 mennessä.

Sähkön hintaelementtien säilyttäminen osana laajempaa energiaverouudistusta on huojentava viesti tilanteessa, jossa yritykset arvioivat sähköistymiseen liittyviä investointeja. Toisaalta epävarmuus siirtyi nyt vuodella eteenpäin.

−Teollisuuden uusiutuminen ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttävät sähköistymistä ja sähkön kilpailukykyistä hintaa. Suomella on halutessaan mahdollisuus rakentaa myös valtiontaloudellisesti kestävä energiapolku, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtaja Sami Nikander.

– Valtion päästökauppatulot ovat moninkertaiset päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimiseen nähden. Hiilivuodon ehkäisemiseksi ja teollisuuden sähköistymisen jouduttamiseksi EU:n suosittelema kompensaatio on säilytettävä myös jatkossa. Tällä reseptillä vähähiiliset investoinnit voivat ohjautua Suomeen, Sami Nikander jatkaa.

Lisäpanostukset innovaatiorahoitukseen ovat tervetulleita yhdessä koulutuksen lisärahoituksen kanssa. Budjettiesityksen verotukselliset investointikannusteet mukaan lukien tuplapoistot, voivat lisätä investointihalukkuutta samoin kuin mahdollinen T&K-verovähennys.

 

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Mika Aalto, toimitusjohtaja, mika.aalto@kemianteollisuus.fi, 050 438 9247
Sami Nikander, johtaja, Vastuullisuus, sami.nikander@kemianteollisuus.fi, 040 567 4413

Kuvalinkki, Mika Aalto
https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/toimitusjohtaja

Kuvalinkki, Sami Nikander
https://kemianteollisuus.studio.crasman.fi/bank/julkinen_mediapankki/henkilosto/sami_nikander

 

 

 

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.