Hyppää sisältöön

Kemianteollisuudessa selvä käänne parempaan

Kemianteollisuudessa nähtiin viime vuoden lopussa selvä käänne, kun vienti lähti nousuun. Arvonlisä ja tuotantomäärät kasvoivat vuositasolla, mutta myyntihintojen laskusta johtuen liikevaihto ja viennin arvo pysyttelivät vuonna 2016 edellisvuoden tasolla. Alan yritykset arvioivat alkuvuonna suhdannetilannetta tavanomaista paremmaksi.

Myyntihintojen lasku piti kasvaneesta tuotannosta huolimatta kemianteollisuuden liikevaihdon ja viennin vuonna 2016 edellisvuoden tasolla. Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo oli 10,2 miljardia eli noin viidennes Suomen kokonaistavaraviennistä.

Vuoden loppupuolella nähtiin selvä käänne, kun kemianteollisuuden liikevaihto lähti viennin vetämänä nousuun. Hintojen tasaantuminen yhdessä kasvaneiden tuotantomäärien kanssa näkyi kemianteollisuuden viennin 11 prosentin nousuna viimeisellä kvartaalilla, ja kasvu on jatkunut alkuvuonna. Myös kotimaan tilanne koheni.

”Suomalaisen kemianteollisuuden tuotteille on kysyntää, mutta hinnat joustavat maailmanmarkkinatilanteen mukana”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Vaikka merkkejä taloustilanteen kohenemisesta näkyy erityisesti luottamusindikaattoreissa, ei kotimaan liikevaihdon kehitys kerro vielä kysynnän selvästä kohentumisesta Suomessa”, Timo Leppä jatkaa.

Kemianteollisuuden tuotantomäärät ja arvonlisäys jatkoivat nousuaan vuonna 2016. Investoinnit mukaan lukien tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit olivat hyvällä reilun miljardin tasolla. Kiinteissä investoinneissa odotetaan EK:n investointitiedustelun mukaan vuonna 2017 reilua kasvua.

”Kemianteollisuus on muusta teollisuudesta poiketen säilyttänyt koko 2000-luvun pääoma- ja investointitasonsa Suomessa. Investointipäätökset tehdään kymmenien vuosien aikajänteellä, ja siksi toimintaympäristön ennustettavuus on tärkeää”, sanoo toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Kemianteollisuus on jatkuvasti uutta luova korkean osaamisen ala. Kasvun ja työpaikkojen luomiseksi tulisi huomattavasti lisätä myös julkista tutkimus- ja kehitysrahoitusta”, Timo Leppä jatkaa.

Tarve työmarkkinauudistuksille on yhä olemassa

”Orastavasta talouskasvusta huolimatta työllisyyskehitys polkee paikoillaan. Tarvitsemme vielä pitkään kustannuskilpailukykyä parantavia työmarkkinaratkaisuja. Tarve uudelle vientivetoiselle työmarkkinamallille on yhä olemassa ja uskomme että yhteistyöllä elementit loksahtavat vielä kohdilleen”, sanoo Kemianteollisuus ry:n työmarkkina-asioista vastaava johtaja Jyrki Hollmén.

 

Katso lisää:

Ala numeroin – toimialagraafit

http://www.kemianteollisuus.fi/fi/ala-numeroin/

 

 

 

 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800

Jyrki Hollmén, johtaja, Työelämä, jyrki.hollmen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 746 3687

Susanna Aaltonen, johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

 

Kemia – osa hyvää elämää

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.