Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden työturvallisuus parani entisestään

Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelma Responsible Caren (RC) tulokset vuodelta 2013 on julkaistu. Kemianteollisuus paransi entisestään asemaansa yhtenä Suomen turvallisimmista teollisuuden työpaikoista, kun tapaturmataajuus laski ensimmäistä kertaa alle kuuden. Ohjelman painopisteitä ovat myös energia- ja materiaalitehokkuuden kehittäminen.

Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care -ohjelma on teollisuuden pitkäaikaisin kestävää kehitystä tukeva vapaaehtoinen ohjelma. Suomessa se on yli 20 vuoden ajan ohjannut alan omaehtoista vastuullisuustyötä. Suomessa ohjelmassa on mukana 99 yritystä, ja se kattaa 80 prosenttia kemianteollisuuden tuotannosta. Työn tuloksia seurataan vuosittain yrityksiltä kerättävillä indikaattoreilla.

Keskeiset tulokset Responsible Care -ohjelmassa vuodelta 2013 (suluissa vuoden 2012 vertailuluvut):

  • LTI3, tapaturmataajuus 5,9 (8,2) tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohden, muutos -28 %
  • Tuotantoon suhteutettu energiankulutus 0,89 kWh/tuotantokg (0,9), muutos  -1 %
  • Tuotantoon suhteutettu veden kulutus 1,05 litraa/tuotantokg (1,05), muutos 0 %
  • Tuotantoon suhteutettu loppusijoitettava jäte 5,4 g/tuotantokg (6,1), muutos -10 %
  • Tuotantoon suhteutetut tuotannon kasvihuonekaasupäästöt 220 gCO2e/tuotantokg (224), muutos -1,9 %
  •  Investoinnit ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön kehittämiseen 107 miljoonaa euroa (111), muutos -3 %
  •  Ympäristö-, terveys- ja turvallisuustyön käyttökustannukset 123 miljoonaa euroa (117), muutos +4,7 %

Vastuullisuustyön tavoitteet korkealla

”Olemme kemianteollisuudessa asettaneet tavoitteemme vastuullisuustyössä korkealle, ja tuloksia syntyy. Erityisesti iloitsen Responsible Care -ohjelman hyvästä kehityksestä työturvallisuudessa ja energiatehokkuudessa,” summaa ohjelman koordinoinnista vastaavan Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Paransimme työturvallisuutta entisestään ja saimme tapaturmataajuuden ensi kertaa alle kuuden tapaturman miljoonaa tehtyä työtuntia kohti. Tavoitteemme, päästä taajuudessa alle viiteen vuonna 2015, on saavutettavissa,” kertoo Kemianteollisuuden työturvallisuuden kummiverkostojen toimintaa koordinoiva Merja Vuori.

”Myös energiatehokkuudessa tulokset ovat olleet vakuuttavia pitkällä aikavälillä. Suuntamme on oikea, mutta edelleen paljon on työtä jäljellä. Yritystemme energiatehokkuutta tehostetaan omaehtoisella työllä, ja ala on mukana kansallisessa energiatehokkuussopimusjärjestelmässä, kertoo Kemianteollisuudessa energiatehokkuusasioista vastaava Sami Nikander.

Yhteistyössä ja käytännöllisesti

Kemianteollisuudessa kestävän kehityksen haasteisiin tartutaan yhteistyössä ja käytännöllisesti. Yritysten kummiverkostot ovat osoittautuneet ainutlaatuiseksi toimintatavaksi kehittää työturvallisuutta.  Energiatehokkuudessa toimenpiteitä kirittää erityisesti eurooppalainen SPiCE3-hanke, jota Suomessa tuetaan kummiverkostotoiminnalla. Työhyvinvoinnin kehittämisessä on tehty vuosia yhteistyötä, ja nyt käytössä on myös indikaattoreita kehityksen seurantaan.

”Uutena alueena on vahvasti nousussa materiaalitehokkuus. Hyvistä tuloksista huolimatta kemianteollisuudella on tässäkin tehtävää. Meillä on myös mahdollisuus auttaa omilla tuotteillamme ja ratkaisuillamme muita toimialoja ja yhteiskunnan eri sektoreita. Toteuttamamme yhteistyöhankkeet Motivan kanssa ovat tuottaneet työkaluja ja parantaneet valmiuksiamme edetä resurssitehokkuuden kokonaishallinnan suuntaan”, jatkaa Sami Nikander.

Responsible Care -ohjelmaa on tehty jo pitkään hyvässä yhteistyössä palkansaajajärjestöjen kanssa. Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Toimitusjohtaja Timo Leppä, puh. 050 301 6800

Vanhempi asiantuntija Merja Vuori, puh. 040 730 1932

– Responsible Care -ohjelma, tuotannon turvallisuus, työturvallisuuden kummiverkosto

Osastopäällikkö Sami Nikander, puh. 040 567 4413

– Energia- ja ilmastoasiat, energiatehokkuushankkeet, materiaali- ja resurssitehokkuus   

 

Tutustu Responsible Care -ohjelmaan ja sen tuloksiin:

www.kemianteollisuus.fi/fi/responsiblecare/

www.kemianteollisuus.fi/fi/ala-numeroin/

 

Tutustu SpiCE3-hankkeeseen:

www.spice3.eu