Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden terveiset kehysriiheen −Hyvinvointia johdonmukaisella teollisuuspolitiikalla

Kemianteollisuus odottaa, että päätökset huhtikuun kehysriihessä tukevat talouskasvua, helpottavat kasvavaa osaajapulaa ja luovat pohjaa uusille investoinneille. Hallituksen on pidettävä kiinni lupauksestaan olla lisäämättä teollisuuden kustannuksia ja sääntelyä.

Suomen kannattaisi lähteä rakentamaan johdonmukaisesti fiksua ja innovatiivista teollisuuspolitiikkaa, joka rakentuu kestävälle kehitykselle sekä Suomen vetovoimaisuudelle teollisuuden tutkimus- ja tuotekehitys-, investointi- ja tuotantomaana.

Suomella on keskeisiin kilpailijamaihin verrattuna kirittävää esimerkiksi teollisuuden energiaverotuksessa sekä tutkimus-, tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Verotus ja julkinen rahoitus tulee kohdentaa niin, että ne houkuttelevat investoimaan ja tukevat yritysvetoista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä Suomessa. Menestys ei ole nollasummapeliä, eikä tuotannon ja uuden keksimisen vastakkainasettelu mielekästä.

Toimiva koulutusjärjestelmä ja osaavat ihmiset ovat hyvinvoinnin rakentamisen peruspilareita. Työn tekemisen pitäisi aina kannattaa, oman ammattitaidon päivittäminen olla mahdollista, työperäistä maahanmuuttoa sujuvoittaa ja kotouttaa ulkomaiset opiskelijat Suomeen.

Myös väylien kunnosta pitää huolehtia ja korjausvelka taittaa laskuun.

Kemianteollisuus on Suomen suurimpia viejiä, ja sen tuotannosta menee vientiin suoraan ja välillisesti vähintään 2/3.  Kemianteollisuus odottaa päättäjiltä johdonmukaista ja pitkäjänteistä teollisuuspolitiikkaa sekä lupausten pitämistä. Kaikkien päätösten on lisättävä Suomen houkuttelevuutta investointikohteena ja yritysten kilpailukykyisenä sijaintipaikkana.

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa@kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800

 

Kemia – osa hyvää elämää

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare: www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin: http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje: http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.