Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: tuotantomäärät ennallaan, arvonlisäys nousi

Kemianteollisuuden tuotantomäärät pysyivät ennallaan ja arvonlisäys kasvoi vuoden 2016 alussa. Liikevaihto supistui hieman hintojen laskun myötä. Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat varo-vaisia. Kemianteollisuuden investoinnit ovat palautuneet noin miljardin vuositasolle, ja kasvu jatkuu myös tänä vuonna.

Kemianteollisuuden arvonlisäys oli tammi-maaliskuussa 1,1 miljardia euroa, ja kasvoi 4,8 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Tuotannon määrä pysyi edellisvuoden tasolla, mutta liikevaihto laski hintojen laskun myötä 9 prosenttia. Hinnat laskivat kaikissa päätuoteryhmissä lukuun ottamatta kumi- ja muovituotteita.

 Kemianteollisuuden vienti oli tammi-maaliskuussa 2,2 miljardia euroa, ja se laski 14 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Laskua oli lähes kaikissa tuoteryhmissä, mutta suurinta se oli öljytuotteissa, joiden osuus kemianteollisuuden viennistä on noin kolmannes. Raakaöljyn hinta vaikuttaa merkittävästi öljytuotteiden hintoihin, ja öljyn hinnan kääntyminen nousuun tulee pienellä viiveellä nostamaan myös Kemianteollisuuden vienti- ja liikevaihtolukuja.

”Kemianteollisuus on onnistunut säilyttämään tuotantotasonsa haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Kesäkuussa allekirjoitettu kilpailukykysopimus vie Suomea oikeaan suuntaan ja antaa omalta osaltaan mahdollisuuden kilpailukyvyn kehittämiselle”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 Puolet investoinneista tutkimukseen ja tuotekehitykseen

 Kemianteollisuus investoi Suomeen vuositasolla noin miljardi euroa ja on säilyttänyt koko 2000-luvun pääomatasonsa. T&K-investointien osuus on kasvanut tasaisesti, ja niiden osuus on noin puolet kemianteollisuuden kokonaisinvestoinneista.

 ”Teollisuudessa uudet menestystarinat syntyvät usein jo olemassa olevan tuotannon kylkeen. Suomalaisen tuotannon tulevaisuuden kannalta huippuosaaminen ja korkean jalostusarvon tuotteet ja palvelut ovat se, minkä varaan voimme rakentaa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 ”Ilman laadukasta koulutusta, tutkimusta- ja tuotekehitystä uusiutuminen on vaikeaa. Osaavan henkilöstön saatavuus on olennainen tekijä teollisuuden investointipäätöksissä”, Timo Leppä jatkaa.

 Katso lisää:

Ala numeroin – toimialagraafit
http://www.kemianteollisuus.fi/fi/ala-numeroin/

 Lisätiedot

 Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.

Susanna Aaltonen, johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

Kemia – osa hyvää elämää

 

kemianteollisuus.fi
Twitter: @Kemianteollisuu
Slideshare:www.slideshare.net/Kemianteollisuusry
Linkedin:http://linkd.in/1g4vUbs
Tilaa uutiskirje:http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Kemianteollisuuden liikevaihto on noin 19 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä.