Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: tuotanto yhä korkealla tasolla

Suomen kemianteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat hieman vuonna 2014. Öljytuotteiden ja lääkkeiden viennin arvon supistuminen laski viennin kokonaistasoa. Suhdannetilanne on tavanomaista heikompi, mutta kilpailuasema kohentunut ja tuotanto-odotukset varovaisen optimistisia.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi vuonna 2014 edellisvuodesta 0,9 prosenttia. Tuotantokehitys on ollut kemianteollisuudessa selvästi koko teollisuutta parempaa, sillä Suomen koko työpäiväkorjattu teollisuustuotanto laski viime vuonna 2,6 prosenttia edellisvuodesta.

”Tuotannon tason säilyminen yhä korkealla tasolla on hieno saavutus tilanteessa, jossa suhdannetilanne on kemianteollisuudessakin kääntynyt tavanomaista heikommaksi ja kemianteollisuuden kasvua kannatteleva vienti on laskenut”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuuden tavaraviennin arvo laski tammi−marraskuussa 2014 edellisvuodesta 6 prosenttia samaan aikaan kun koko Suomen tavaravienti laski prosentin. Peruskemia on säilyttänyt tasonsa, mutta öljytuotteet ja lääkkeet pitivät kemianteollisuuden kokonaisviennin laskussa. Pieni valopilkku ovat muovituotteet, joiden vienti kasvoi 3 prosenttia.

Öljytuotteidenviennin arvon kehitys vaikuttaa olennaisesti koko kemianteollisuuden vientilukuihin, sillä öljytuotteiden osuus kemianteollisuuden viennistä on lähes puolet. Tammi-marraskuussa 2014 öljytuotteiden viennin arvo laski 12 %. Tästä hintojen laskun osuus on 7 % ja määrän laskun osuus 5 %.

Venäjän osuus kemianteollisuuden viennistä oli vuoden 2014 tammi-marraskuussa 10 prosenttia ja tuonnista 17 prosenttia. Kemianteollisuuden suurin vientimarkkina on EU, ja suurimmat yksittäiset vientimaat Ruotsi, Venäjä, Iso-Britannia ja USA.

”Kemianteollisuuden viennin osuus on neljännes Suomen koko tavaraviennistä, ja viennin taso on edelleen korkea. Kemianteollisuus on jatkanut koko 2000-luvun investointejaan Suomeen, säilyttänyt pääomatasonsa ja luonut näin edellytykset toiminnan jatkuvuudelle myös tulevaisuudessa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 

Hallitusohjelmatavoitteet − Kilpailukykyä, investointeja ja uutta liiketoimintaa

Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö houkuttelee investoimaan ja uusiutumaan. Sujuva sääntely edistää uusiutumista ja toimiva logistiikka ja energiahuolto ovat kilpailukyvyn peruspilareita. Tulevassa hallitusohjelmassa tulisikin näkyä teollisuuden rooli hyvinvoinnin rahoittajana ja siinä tulisi varmistaa teollisille investoinneille suotuisa toimintaympäristö.

”Kemianteollisuus on uinut teollisissa investoinneissa vastavirtaan ja rakentanut näin tuotannollisen toiminnan jatkuvuuden edellytyksiä Suomessa. Yhteiskunnan vastuulla on Suomen kansallisesta kilpailukyvystä huolehtiminen niin, että Suomeen saadaan kotimaisten investointien lisäksi houkuteltua myös ulkomaisia investointeja”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Koulutukseen ja tutkimukseen investointi on avain tulevaan menestykseen. Biotalous on tie nykyistä kestävämpään kehitykseen ja suuri markkinamahdollisuus, jossa tarvitaan kemiaa ja kemianteollisuuden osaamista. Juuri nyt luodaan bio- ja kiertotaloudelle sääntöjä ja mekanismeja, jotka vaikuttavat olennaisesti tulevaan. Biotalouden kehittyminen edellyttää toimialat ylittävää yhteistyötä, lainsäädännön ajanmukaistamista ja tasavertaista pääsyä raaka-ainemarkkinoille”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Lisätietoja

 

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

kemianteollisuus.fi

twitter.com/Kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.

Kemianteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet 

Ala numeroin – toimialagraafit