Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: odotukset positiivisia alkuvuoden notkahduksesta huolimatta

Suomen kemianteollisuuden liikevaihto laski selvästi alkuvuonna sekä viennin että kotimaan liike-vaihdon jyrkästä laskusta johtuen. Kemianteollisuuden suhdannetilanteen arvioidaan kuitenkin edelleen olevan normaalitasolla ja suhdannenäkymät ovat varovaisen myönteiset. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän kuluvana vuonna ja investointien odotetaan kasvavan edellisestä vuodesta. Työvoimakehitys kemianteollisuudessa on ollut vakaata ja sen odotetaan jatkuvan sellaisena.

Kemianteollisuuden liikevaihto laski tammi-helmikuussa 2015 edellisvuodesta lähes 19 prosenttia samaan aikaan kun koko teollisuuden liikevaihto laski 6 prosenttia. Kemianteollisuuden liikevaihdon lasku johtuu pääosin hintojen laskusta. Kotimaan liikevaihto supistui 23 prosenttia ja on pudonnut jo lähes vuoden 2009 tasolle Suomessa toimivien asiakasalojen heikosta kysynnästä johtuen samaan aikaan kun vientiluvut ovat säilyneet edelleen selvästi vuoden 2009 tason yläpuolella.

Kemianteollisuuden vienti laski tammi-helmikuussa 2015 edellisvuodesta 22 prosenttia samaan aikaan kun koko Suomen tavaraviennin arvoa laski 7 prosenttia. Suurin osa laskusta tulee öljytuotteista sekä peruskemiasta. Lääketeollisuus oli 7 prosentin kasvullaan alkuvuonna viennin valopilkku.

Kemianteollisuuden tuotteiden hinnat ovat heikentyneet raakaöljyn halpenemisen ja päämarkkinoilla tapahtuneen hitaan talouskasvun vuoksi. Öljytuotteiden vientihinnat laskivat tammi-helmikuussa noin 30 prosenttia edellisvuodesta. Myös peruskemian tuotteiden hinnat kääntyivät loivaan laskuun alkuvuonna.

 

Investoinnit ja uudet tilaukset nousussa

Kemianteollisuuden uudet tilaukset kasvoivat tammi-maaliskuussa 2,7 prosenttia edellisvuodesta samaan aikaan kun koko teollisuuden tilaukset kasvoivat 2,2 prosenttia. Kemianteollisuudessa on vireillä useita merkittäviä investointiprojekteja, ja investointien ennakoidaan kasvavan tänäkin vuonna.

”Kemianteollisuus investoi Suomeen vuositasolla noin miljardi euroa, se on säilyttänyt pääomatasonsa ja luonut näin edellytykset toiminnan kehittämiselle myös tulevaisuudessa. Hallitusneuvottelujen EU-linjauksissa on otettu hyvin huomioon eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyky. Teollisuusmyönteinen linja pitää säilyttää myös kansallista ohjelmaa suunniteltaessa. Näin voimme edistää sekä kotimaisten että ulkomaisten investointien toteutumista”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 

Katse tulevaan!

Sääntelyn vaikutusten arviointi talouskasvun ja työllisyyden näkökulmasta sekä arviointien syventäminen ennen päätöksentekoa on oikea suunta. Koulutus- ja tutkimusrahoitus on pidettävä hyvällä tasolla Suomen taloudellisesta tilanteesta ja valtion menojen leikkaustarpeesta huolimatta.

”Puhtaan teknologian sekä bio‐ ja kiertotalouden edellytysten konkreettinen vahvistaminen on tulevalla hallituskaudella tärkeää. Suomalaisilla yrityksillä on näillä toimialoilla paljon mahdollisuuksia kansainvälisesti”, korostaa Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä. 

Lisätietoja

Ala numeroin – toimialagraafit

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.
Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

twitter.com/Kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on lähes neljännes. Kemianteollisuuden liikevaihto on 25 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä.