Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: Liikevaihdossa ja viennissä laskua, odotukset osin optimistisia

Suomen kemianteollisuuden tuotanto kääntyi laskuun vuoden kolmannella neljänneksellä. Peruskemian vienti on säilyttänyt tasonsa, mutta öljytuotteiden ja lääkkeiden viennin supistuminen on pitänyt viennin kokonaistason laskussa. Suhdannetilanne on heikentynyt, mutta tuotannon ennakoidaan kasvavan hieman kohti loppuvuotta.

Kemianteollisuuden tuotanto laski heinä-syyskuussa 2014 edellisvuodesta 2,5 prosenttia. Heikko alkusyksy käänsi tammi-syyskuun tuotannon 0,4 prosentin laskuun. Tuotantokehitys on kuitenkin ollut kemianteollisuudessa koko teollisuutta parempaa, sillä Suomen koko työpäiväkorjattu teollisuustuotanto laski tammi−syyskuussa 3,7 prosenttia.

”Alkusyksy sai kemianteollisuudenkin luvut notkahtamaan, ja suhdanneodotukset ovat hienoisesti miinuksella. Vienti on laskustaan huolimatta yhä korkealla tasolla, mutta kotimaan myynnistä saatava liikevaihto jatkoi laskuaan”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuuden viennin arvo laski tammi−elokuussa 2014 edellisvuodesta 5 prosenttia samaan aikaan kun koko Suomen tavaravienti laski prosentin. Peruskemia on säilyttänyt tasonsa, mutta öljytuotteet ja lääkkeet pitivät kemianteollisuuden kokonaisviennin laskussa. Pieni valopilkku ovat muovituotteet, joiden vienti kasvoi 3 prosenttia. Kemianteollisuuden viennin osuus on neljännes Suomen koko tavaraviennistä, ja viennin taso on edelleen historiallisesti korkea.

Venäjän osuus kemianteollisuuden viennistä oli tammi-elokuussa 10 prosenttia ja tuonnista 18 prosenttia. Kemianteollisuuden vienti Venäjälle laski edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 18 prosenttia eli 189 miljoonaa euroa samaan aikaan kun koko Suomen tavaravienti Venäjälle laski 13 prosenttia.

”Venäjän vienti on ollut laskussa jo kesästä 2013, ja Venäjän heikentynyt taloustilanne näkyy nyt selvästi myös kemianteollisuuden vientiluvuissa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 

Hallitusohjelmatavoitteet − Kilpailukykyä, investointeja ja uutta liiketoimintaa

Vakaa ja ennustettava toimintaympäristö houkuttelee investoimaan ja uusiutumaan. Sujuva sääntely edistää uusiutumista ja toimiva logistiikka ja energiahuolto ovat kilpailukyvyn peruspilareita. Tulevan hallituksen tulisikin ymmärtää teollisuuden rooli hyvinvoinnin rahoittajana ja varmistaa teollisille investoinneille suotuisa toimintaympäristö.

”Tarvitsemme kattavia vaikuttavuusarvioita päätöksenteon tueksi. Tiukassa taloustilanteessa maksut ja veronlisäykset tuovat hetkellisen helpotuksen, mutta kasvun pohja rakennetaan pitkäjänteisesti teollisuutta ja yritystoimintaa tukevilla päätöksillä”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Soklin fosfaattikaivoksen liikenneyhteyksien rakentamiseen pitäisi nopeasti löytää ratkaisu. Ratkaisun löytyminen on edellytys Yaran investointipäätökselle. Soklin perustamispäätös voisi merkitä yli miljardin euron investointia ja yli tuhatta uutta työpaikkaa Pohjois-Suomeen. Lisäksi kaivoksen perustamisella olisi merkittävä kerrannaisvaikutus muulle kotimaiselle teollisuudelle”, Timo Leppä jatkaa.

”Koulutukseen ja tutkimukseen investointi on avain tulevaan menestykseen. Biotalous on suuri markkinamahdollisuus, jossa tarvitaan kemiaa ja kemianteollisuuden osaamista. Kemianteollisuuden yritykset luovat uusia biotalouden tuotteita muille aloille ja käyttävät niitä myös itse”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Suomen hyvinvointi perustuu yhä elinvoimaiselle teollisuudelle. Kemianteollisuuden on globaalisti kasvava ala. Suomessa on hyvää kemian osaamista, jota kannattaa kehittää”, Timo Leppä jatkaa.

Lisätietoja

Kemianteollisuuden hallitusohjelmatavoitteet

Ala numeroin – toimialagraafit

Kemianteollisuus ry
Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.
Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

kemianteollisuus.fi

twitter.com/Kemianteollisuu

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa suoraan noin 34 000 henkilöä.