Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: lääkeviennissä 4 prosentin kasvu

Lääkevienti oli tammi-elokuussa Suomen kemianteollisuuden kasvaja. Öljytuotteiden alentuneet hinnat yhdessä mittavan huoltoseisokin kanssa laskivat merkittävästi kemianteollisuuden kokonaisliikevaihtoa ja vientiä. Tuotannon määrä on kuitenkin pysynyt edellisvuoden tasolla, investointien odotetaan kasvavan ja kannattavuus arvioidaan hieman vuoden takaista paremmaksi. Suhdannearviot ovat varovaisia.

Kemianteollisuuden liikevaihto laski tammi-elokuussa 2015 edellisvuodesta lähes viidenneksen. Kotimaan liikevaihto supistui 15 prosenttia ja tavaravienti 22 prosenttia eli 1,7 miljardia euroa.

Öljytuotteiden alentuneet hinnat yhdessä mittavan huoltoseisokin kanssa ovat pitkälti merkittävän laskun taustalla. Öljytuotteiden vienti laski tammi-elokuussa 43 prosenttia eli 1,5 miljardia euroa edellisvuodesta. Tämä vastaa lähes 90 prosenttia kemianteollisuuden viennin kokonaislaskusta.

”Kemianteollisuuden vienti on yhä finanssikriisiä edeltävällä huipputasolla, mutta kotimaan liikevaihto on seurannut Suomen asiakasalojen heikkoa tilannetta ja laskenut lähes vuoden 2009 finanssikriisin pohjalukemiin. Tuotantomäärät ovat kuitenkin säilyttäneet tasonsa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 

Lääketeollisuuden merkitys kasvussa

Lääketeollisuuden suhteellisen osuuden merkitys on noussut sekä oman euromääräisen kasvun että muiden kemianteollisuuden tuotealojen laskun vuoksi. Alkuvuonna lääketeollisuuden vienti nousi reiluun 650 miljoonaan euroon, mikä on noin kymmenesosa kemianteollisuuden viennistä. Lääketeollisuuden tuottama arvonlisäys on kasvanut vuositasolla 1,3 miljardiin euroon, mikä on lähes 30 % kemianteollisuuden koko jalostusarvosta.

 

Kilpailukykyä huippuosaamisella, korkealla jalostusarvolla ja sopivalla hintatasolla

”Suomalaisen tuotannon tulevaisuuden kannalta huippuosaaminen ja korkean jalostusarvon tuotteet ja palvelut ovat se, minkä varaan voimme rakentaa. Myös yhteiskunnan toimivuus ja luotettavuus ovat vahvuuksiamme. Lisäksi tarvitsemme hintakilpailukykyä, jonka merkitys vain korostuu laskevien tuottajahintojen markkinoilla, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuus investoi Suomeen vuositasolla noin miljardi euroa ja on säilyttänyt koko 2000-luvun pääomatasonsa. T&K investoinnit ovat kasvaneet noin 400 miljoonan vuositasoon. Pääomavaltaisella alalla uudet menestystarinat syntyvät usein jo olemassa olevan tuotannon kylkeen.

”Uudistumisen ja investointien kautta työpaikat ja tuotanto säilyvät Suomessa. Sujuvat lupakäytännöt, uudet ideat mahdollistava lainsäädäntö ja yrittäjyyttä tukeva asenne vaikuttavat käytännössä investointipäätöksiin”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 

Lisätietoja

Ala numeroin – toimialagraafit

http://www.kemianteollisuus.fi/fi/ala-numeroin/

 

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.

Susanna Aaltonen, viestintäjohtaja, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

 

Kemia – osa hyvää elämää

 

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare:www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin:http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje:http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on lähes neljännes. Kemianteollisuuden liikevaihto on 23 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä.