Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden talouskatsaus: arvonlisäys ja tuotanto hyvällä tasolla hintojen laskusta huolimatta

Kemianteollisuuden tuotannon määrä kasvoi hieman ja arvonlisäys pysyi lähes edellisvuoden tasolla vuonna 2015, vaikka tuottajahinnat olivat laskussa. Öljytuotteet laskivat merkittävästi kemianteollisuuden kokonaisliikevaihtoa ja vientiä. Kannattavuus arvioidaan hieman vuoden takaista paremmaksi ja tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan. Suhdanneodotukset ovat kuitenkin hienoisesti miinuksella.

Kemianteollisuuden arvonlisäys pysyi vuonna 2015 lähes edellisvuoden tasolla, ja oli 4,4 miljardia euroa. Tuotannon määrä jatkoi loivaa nousuaan ja kasvoi hieman edellisvuodesta.

”Kemianteollisuuden arvonlisäys on kasvanut 2000-luvun alun reilusta kolmesta miljardista yli miljardilla. Suurinta arvonlisäys on lääketeollisuudessa, jonka tuottama arvonlisäys on jo lähes 30 prosenttia kemianteollisuuden koko arvonlisäyksestä”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Teollisuuden liikevaihtoindeksin mukaan kemianteollisuuden liikevaihto laski vuonna 2015 noin 16 prosenttia. Kemianteollisuuden vienti oli vuonna 2015 noin 10,1 miljardia euroa. Viennin 2,8 miljardin euron laskusta (12,9 vuonna 2014) öljytuotteiden osuus oli reilut 2,4 miljardia.

”Kemianteollisuuden vienti on yhä finanssikriisiä edeltävällä huipputasolla, mutta kotimaan liikevaihto on seurannut Suomen asiakasalojen heikkoa tilannetta ja laskenut lähes vuoden 2009 finanssikriisin pohjatasolle. Öljytuotteiden hinnanlasku näkyy selvästi myös kemianteollisuuden vienti- ja liikevaihtoluvuissa”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 

Kilpailukykyä hyvällä palvelulla, joustavuudella ja toimitusvarmuudella

”Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala. Suomalaisen tuotannon tulevaisuuden kannalta huippuosaaminen ja korkean jalostusarvon tuotteet ja palvelut ovat se, minkä varaan voimme rakentaa. Lisäksi tarvitsemme joustavuutta, toimitusvarmuutta ja hintakilpailukykyä”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuus on hyvin kansainvälistynyttä ja tyypillisesti saman konsernin eri maissa sijaitsevat tuotantopaikat kilpailevat tilauksista ja investoinneista keskenään.

”Tuotantopaikkojen välinen kilpailu on paitsi globaalisti myös Euroopan tasolla kovaa. Siksi Suomenkin pitäisi katsoa omaa etuaan ja pitää huolta vientiteollisuuden toimintaedellytyksistä”, Timo Leppä jatkaa.

”Hyvällä palvelulla, joustavuudella ja toimitusvarmuudella voimme kompensoida osan korkeammasta hintatasosta. Tässä esimerkiksi sujuvat lupakäytännöt, työpaikoilla sopiminen ja työrauhan säilyminen ovat keskeisiä asioita”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Kemianteollisuus investoi Suomeen vuositasolla noin miljardi euroa ja on säilyttänyt koko 2000-luvun pääomatasonsa. T&K investoinnit ovat kasvaneet noin 400 miljoonan vuositasoon. Pääomavaltaisella alalla uudet menestystarinat syntyvät usein jo olemassa olevan tuotannon kylkeen.

 

Katso lisää:

Kemianteollisuuden talouskatsaus 16.3.2016

Kemianteollisuuden talouskatsausinfon 16.3.2016 aineistot

 

Ala numeroin – toimialagraafit
http://www.kemianteollisuus.fi/fi/ala-numeroin/

 

 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800.

Susanna Aaltonen, johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

 

Kemia – osa hyvää elämää

kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Slideshare:www.slideshare.net/Kemianteollisuusry

Linkedin:http://linkd.in/1g4vUbs

Tilaa uutiskirje:http://bit.ly/1Mk0cTq 

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Kemianteollisuuden liikevaihto on noin 19 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä.