Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden Responsible Care -vastuullisuusohjelman vuoden 2017 tulokset: Työturvallisuudessa tärkeä välietappi

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman vuoden 2017 tulokset kertovat hyvästä kehityksestä erityisesti työturvallisuudessa. Ensimmäistä kertaa ohjelman toteutuksen aikana päästiin viiteen työtapaturmaan miljoonaa työtuntia kohti, ja monissa kemianteollisuuden yrityksissä ei sattunut ainuttakaan poissaoloon johtanutta työtapaturmaa vuonna 2017. Myös resurssitehokkuudessa mentiin eteenpäin.

Kemianteollisuus on sitoutunut työtapaturmien jatkuvaan vähentämiseen ja tavoitteena on nolla tapaturmaa. Vuonna 2017 tapaturmataajuus (LTI3) laski 18 % edellisvuodesta ja oli 5,0 omalla henkilöstöllä. Nollatapaturmatavoitteeseen poissaoloon johtaneissa tapatumissa sekä oman että urakoitsijoiden henkilöstön osalta pääsi 21 % yrityksistä.

”Kemianteollisuudessa tehdään vahvaa, jatkuvaa turvallisuustyötä, mikä on tuottanut ilahduttavan hyvää tulosta. Tänä vuonna nostamme erityisesti esille turvallisuusosaamisen kehittämistä jo ammattiin johtavassa koulutuksessa. Siinä on oiva mahdollisuus yritysten ja oppilaitosten väliselle yhteistyölle, turvallisuuskumppanuudelle, sanoo Kemianteollisuus ry:n johtava asiantuntija Merja Vuori.

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2017 (suluissa vuoden 2016 vertailuluku):

 • Tapaturmataajuus (LTI3, henkilöstö) 5,0 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (6,1)
 • Tapaturmataajuus (LTI1, henkilöstö) 8,0 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (8,5)
 • Sairauspoissaolot kokonaistyötunneista 3,9 % (3,9)
 • Energiankulutus 0,94 kWh/tuotantokg (0,96)
 • Vedenkulutus 0,94 litraa/tuotantokg (1,08)
 • Kasvihuonekaasupäästöt 227 gCO2e/tuotantokg (235) 

Kemianteollisuus on vahvasti mukana kiertotaloudessa. Resurssitehokkuutta parannetaan jatkuvasti ja luodaan uusia ratkaisuja koko yhteiskunnalle. Kemianteollisuus kehittää jatkuvasti myös materiaali- ja energiavirtojensa seurantaa. Tulokset kertovat, että resurssitehokkuudessa mentiin jälleen eteenpäin.

”Uusiutuvien ja kierrätettyjen materiaalien sekä uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa askel askeleelta”, sanoo Kemianteollisuus ry:n asiantuntija Alexandra Peth.

”Tuotannon luonne vaihtelee kuitenkin suuresti yrityksittäin, ja se myös näkyy käytettävässä raaka-ainepohjassa. Siksi yhteenvetolukuja ei voi yleistää yksittäisiin yrityksiin”, Alexandra Peth jatkaa.

Materiaali- ja energiavirrat vuonna 2017 (suluissa vuoden 2016 vertailuluku):

 • Raaka-aineista on 13 % (11) uusiutuvia ja 2 % (3) kierrätettyjä
 • Tuotannosta poistuvista materiaaleista on 1 % (2) sivuvirtoja ja jätteitä.
 • Näistä sivuvirroista ja jätteistä materiaalina ja energiana hyödynnetään 88 % (76)
 • Sähköstä ostetaan 95 % (93) ja muusta energiasta 29 % (18)
 • Kulutetusta kokonaisenergiasta 7 % (5) on uusiutuvilla energialähteillä tuotettua
 • Energiaa tuotetaan myytäväksi 4,4 % (5,7) kokonaiskulutuksesta

Responsible Care – tulokset myös verkossa:
http://www.kemianteollisuus.fi/fi/vastuullisuus/

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä jo 26 vuotta. Mukana ohjelmassa on 98 yritystä, ja se kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä.

Vuosittain raportoidaan yhteenvetotiedot noin 50 mittarista, jotka kertovat ohjelmassa mukana olevien yritysten vastuullisuustyön kehityksestä. Tiedot kertovat muiden muassa kemianteollisuuden panostuksista, resurssitehokkuudesta, päästöistä, turvallisuudesta ja työhyvinvoinnista, tuoteketjusta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta ala työllistää lähes 100 000 suomalaista.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Alexandra Peth, Asiantuntija, Vastuullisuus, 043 825 9505, alexandra.peth@kemianteollisuus.fi 
Merja Vuori, Johtava asiantuntija, Turvallisuus, 040 730 1932, merja.vuori@kemianteollisuus.fi 

Twitter
Slideshare
Linkedin
Tilaa uutiskirje