Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman vuoden 2015 tulokset ‒ Kiertotalousmittarit mukana ensimmäistä kertaa

Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelman vuoden 2015 tulokset on julkaistu. Uutena elementtinä raportoinnissa ovat nyt kiertotalouden mittarit. Kemianteollisuuden kansainvälinen Responsible Care -ohjelma on teollisuuden pitkäaikaisin vapaaehtoinen kestävää kehitystä tukeva ohjelma. Suomessa se on ohjannut kemianteollisuuden kehitystyötä jo lähes 25 vuotta.

Suomessa ohjelmaan osallistuu lähes 100 kemianteollisuuden yritystä, ja se kattaa noin 80 % kemianteollisuuden tuotannosta ja 60 % henkilöstöstä. Vuosittain raportoitavat noin 50 mittaria liittyvät kemianteollisuuden panostuksiin, resurssitehokkuuteen, päästöihin, turvallisuuteen ja työhyvinvointiin, tuoteketjuun ja vuorovaikutukseen. Vuoden 2015 raportoinnissa uusia mittareita ovat kiertotalouden mittarit.

”Kemianteollisuus on yksi kiertotalouden edelläkävijöistä, sillä jo vuosikymmenien ajan se on jalostanut eri toimialojen jäte- ja sivuvirroista lukuisia tuotteita ja ratkaisuja. Ottamalla kiertotalouteen liittyvät mittarit osaksi vastuullisuusraportointiamme pääsemme systemaattisemmin kiinni kehitysmahdollisuuksiin”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

Poimintoja Responsible Care -ohjelman tuloksista 2015 (suluissa vuoden 2014 vertailuluku):

  •  Tapaturmataajuus (LTI3) 6,9 tapaturmaa milj. työtuntia kohden (7,1)
  •  Sairauspoissaolot kokonaistyötunneista 3,9 % (4,2)
  •   Energiankulutus 0,93 kWh/tuotantokg (0,92)
  •   Vedenkulutus 1,10 litraa/tuotantokg (1,11)
  •   Loppusijoitettava jäte 5,3 g/tuotantokg (7,0)
  •   Kasvihuonekaasupäästöt 215 gCO2e/tuotantokg (207)

Vuoden 2015 tulokset ovat pääosin jatkumoa pitkän aikavälin tuloksille. Vedenkulutus tuotannossa on vähentynyt 54 % ja energian kulutus 22 % viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Loppusijoitettavan jätteen määrä on vähentynyt 55 % vuodesta 1999 ja tapaturmataajuus taas on pudonnut 84 % ohjelman alun vertailuvuodesta 1988.

Kiertotaloutta kuvaavissa mittareissa tarkensimme raaka-aineiden ja sivuvirtojen ja jätteiden käytön raportointia. Tuloksena saimme ainutlaatuista tietoa kemianteollisuuden materiaalivirroista. Samalla uuden seuranta-alueen käyttöönotto suuntaa yritysten huomiota vastuullisuuden uusille alueilla”, kertoo johtava asiantuntija Merja Vuori, joka koordinoi ohjelman tiedonkeruuta.

Poimintoja kiertotalouteen liittyvistä tuloksista 2015:

  • Tuotannosta tulevista materiaaleista oli 2 % sivuvirtoja ja jätteitä
  •  Näistä tuotannon sivuvirroista ja jätteistä hyödynnettiin materiaalina ja energiana 74 %
  •  Tuotannon raaka-aineista 9 % oli uusiutuvia
  •  Tuotannon raaka-aineista 2 % oli kierrätettyjä

 

Responsible Care – tulokset myös verkossa:

www.kemianteollisuus.fi/fi/ala-numeroin 

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Merja Vuori, Johtava asiantuntija, Vastuullisuus, puh. 040 730 1932, merja.vuori(at)kemianteollisuus.fi 
Susanna Aaltonen, Johtaja, Vaikuttaminen, puh. 040 593 4221,susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi

Kemia – osa hyvää elämää

 

Twitter

Slideshare

Linkedin

Tilaa uutiskirje

 

Responsible Care on kemianteollisuuden kansainvälinen, kestävää kehitystä tukeva vastuullisuusohjelma. Suomessa se on ohjannut alan kehitystyötä jo lähes 25 vuotta. Alan vastuullisuustyö on käytännönläheistä ja tavoitteellista. Mukana ohjelmassa on noin sata yritystä ja se kattaa 80 % alan tuotannosta Suomessa.

Kemianteollisuus ry koordinoi ohjelman toteutusta. TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ovat mukana ohjelman seurannassa ja kehittämisessä.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Kemianteollisuuden liikevaihto on noin 19 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä.