Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja Tullin halinnnosta annetun lain muuttamiseksi

Lausunto annettu 26.5.2023 työ- ja elinkeinoministeriölle (lausuntopalvelu.fi).

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin hiilirajamekanismiasetuksen toimeenpanosta ja
Tullin hallinnosta annetun lain muuttamiseksi VN/34790/2022.

Kemianteollisuuden tavoitteena on olla luontopositiivinen ja hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä
osana omaehtoista vastuullisuusohjelmaa, Responsible Care, (lue lisää: https://www.kemianteolllisuus.fi/fi/vastuullisuus/hiilineutraalikemia2045/).

Tavoite ei ole helppo ja erilaisissa jatkoselvityksissä onkin tunnistettu kriittisiä tekijöitä, joita tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan niin toimintaympäristöltä kuin toimialan yrityksiltä itseltään. Selvityksien perusteella on kuitenkin selvää, että kemianteollisuuden yrityksien on mahdollista kutistaa hiilijalanjälki minimiin ja samalla kasvattaa kädenjälki todella suureksi. Toisin sanoen, kutistaa tehtaiden suorat päästöt Suomessa ja mahdollistaa samalla globaaleille asiakkaille merkittävät päästövähennykset.

Luontopositiivisen ja hiilineutraalin kemianteollisuuden saavuttaminen tulee vaatimaan massiiviset investoinnit esimerkiksi sähköistymiseen, sekä hiilineutraaliutta tukeviin vaihtoehtoisiin raaka-aineisiin. Tasapuolisella ja kilpailukykyisellä toimintaympäristöllä, sekä riittävillä hiilivuotosuojilla
tulee olemaan merkittävä rooli tavoitteiden saavuttamisessa.

Kemianteollisuus ry:n yksityiskohtaisemmat näkemykset:
1. Toimeenpanossa tulee keskittyä yrityksien auttamiseen ja neuvomiseen sanktioiden sijaan
Hiilirajamekanismi ollaan ottamassa käyttöön nopealla aikataululla ja EU:sta on tulossa vielä
huomattava määrä lainsäädäntöä. Etenkin alkuvaiheessa on tärkeää, että yrityksille tarjottaisiin
mahdollisimman paljon apua uusien velvoitteiden täyttämiseksi. Sanktioiden käyttämisen kynnys
tulee pitää korkealla.
2. Tolkkua kasvavaan byrokratiaan ja lisätyöhön
Hiilirajamekanismi tulee aiheuttamaan huomattavan määrän tiedonkeruutarpeita, raportointi ja
todennustarpeita. Näihin tulee löytää selkeitä ja mahdollisimman yksinkertaisia ratkaisuja, jotta
mekanismi saadaan toimimaan mahdollisimman sujuvasti mahdollisimman pienellä lisävaivalla.

Suomen tulee ajaa EU-tasolla päätettävään tarkentavaan lainsäädäntöön edellä mainitulla periaatteella mahdollisimman sujuvia käytäntöjä. Lisäksi on tärkeää pyrkiä huomioimaan kyseinen
periaate myös kansallisessa lain tulkinnassa.

3. Viennin suojaaminen on edelleen ratkaisematta
Vihreässä siirtymässä on merkittävää kasvupotentiaalia ja uusia vientimahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Hiilirajamekanismi ei tuo kuitenkaan minkäänlaista suojaa viennille vaan päinvastoin heikentää EU:n ulkopuolisen viennin tilannetta, koska mekanismi syrjäyttää samaan aikaan
päästökaupan hiilivuotosuojat. Suomen tulee ajaa aktiivisesti tähän epäkohtaan korjausta.

Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry