Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto: Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta ja opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Kemianteollisuus ry lausuu kunnioittavasti opetus- ja kulttuuriministeriölle seuraavaa:

Lausunnon keskeinen sisältö ammatillisen koulutuksen asetuksesta

– Esitämme matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuuden nostamista 6:sta osaamispisteestä 7 osaamispisteeseen.

– Koulutussopimus -pykälään esitämme lisättäväksi kohtaa 3) työnantajalle mahdollisesti maksettavasta koulutuskorvauksesta.

Lausunnon keskeinen sisältö ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

– Esitämme, että kemian alan keskeiset tutkinnot siirretään ylempään kustannuskoriin.

 

Valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta

Kemianteollisuus ry esittää muutamia huomioita ja muutoksia valtioneuvoston asetukseen ammatillisesta koulutuksesta. 2 § Yhteisten tutkinnon osien laajuus ja osa-alueet -pykälään esitämme matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen laajuuden nostamista 6:sta osaamispisteestä 7 osaamispisteeseen. Vastaavasti yhteiskunta- ja työelämäosaamisen laajuutta voisi pienentää 9 osaamispisteestä 8 osaamispisteeseen. Nosto on perusteltua tuoreimpien tutkimustulosten vuoksi. TIMSS ja PISA -tutkimukset osoittavat, että matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen ja innostus ovat vaarassa kadota Suomesta. Tällä kehityksellä on suora negatiivinen vaikutus Suomen vientiin ja kilpailukykyyn.

18 § Koulutussopimus -pykälään esitämme lisättäväksi kohtaa 3) työnantajalle mahdollisesti maksettavasta koulutuskorvauksesta. Kemiateollisuus ry katsoo, että työpaikalle tapahtuvalle oppimiselle on varmistettava järjestelyihin ja ohjaukseen riittävästi voimavaroja, osaamista ja koulutusta. Koulutuskorvausta on maksettava mukaisesti, jos vastuukouluttaja on yrityksen edustaja. Laajeneva työpaikalla tapahtuva oppiminen vaatii yrityksiltä enemmän esimerkiksi työpaikkaohjaajien resursseja. Tarpeen mukaan koulutuksen järjestäjien tulisi voida maksaa koulutuskorvauksia yrityksille.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus ammatillisen koulutuksen rahoituksen laskentaperusteista

Kemianteollisuus ry on huolissaan esitetyistä kustannuskoreista. Kustannukset on mitoitettu vuoden 2015 kustannusten perusteella. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole julkaissut tarkempia laskelmia eri tutkintojen kohdalla, joten vertailua aiempaan ja tulevaan on liki mahdotonta tehdä. Katsomme, että tämä ei ole reformin onnistumisen kannalta hyvien käytäntöjen mukaista ja vaikuttaa heikentävästi käytävään vuoropuheluun.

Erityisen suurta huolta kannamme tekniikan alan koulutusten sijoittamisesta kustannuskoriin 2. Reformissa on tarkoitus luopua alakohtaisesta tarkastelusta, mutta silti tekniikan alan tutkinnot on niputettu yhdessä koriin 2. Esitämme, että alan tutkintoja siirretään ylempään kustannuskoriin. Erityisesti kemian alalle tärkeät tutkinnot, kuten kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (kumi- ja muovitekniikka), prosessiteollisuuden perustutkinto ja laboratorioalan perustutkinto sekä muut alan keskeiset tutkinnot katsomme kuuluvaksi koriin 3. Tekniikan alan koulutus vaatii nyt ja tulevaisuudessa aika-ajoin uusia investointeja mm. tiloihin, laitteisiin ja muihin alan tarpeisiin, jotta vientiteollisuus saa jatkossakin laadukkaita osaajia. Alempaan kustannuskoriin kuuluminen heikentää Kemianteollisuus ry:n näkemyksen mukaan merkittävästi alan koulutukseen panostamista ja vaarantaa ammatillisen koulutuksen tavoitteen vastata vientiteollisuuden monipuolistuviin osaamistarpeisiin.

Kemianteollisuus ry:n puolesta 

 

Jyrki Hollmén
Johtaja, työelämä

 

Lisätietoja:
Jussi-Pekka Rode
Koulutuspolitiikan asiantuntija

jussi-pekka.rode@kemianteollisuus.fi

040 168 68 36