Hyppää sisältöön

Kemianteollisuuden lausunto teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Kemianteollisuus ry:n näkemyksen mukaan esitetyt tutkinnon sisällöt vastaavat teollisuuden osaamistarpeisiin. Erityisen tärkeänä tutkinnon sisältönä Kemianteollisuus ry pitää turvallisuusosaamista ja sen kehittämistä.

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnon perusteista. Kemianteollisuus ry toteaa erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta seuraavaa:

Tutkinnon sisältö:
Kemianteollisuus ry:n näkemyksen mukaan esitetyt tutkinnon sisällöt vastaavat teollisuuden osaamistarpeisiin. Erityisen tärkeänä tutkinnon sisältönä Kemianteollisuus ry pitää turvallisuusosaamista ja sen kehittämistä. Kemianteollisuus on ns. osaamisintensiivinen ala, ja työturvallisuus sekä sen kehittäminen on keskeinen osa jatkuvaa oppimista työelämässä.

Kemianteollisuus ry haluaa myös korostaa esimiestaitojen, erityisesti henkilöstöjohtamisen taitojen merkitystä teollisuuden työnjohtotehtävissä. Tutkintoon tulisikin sisällyttää nykyistä enemmän henkilöstöjohtamisen metodologiaa ja esim. valmentavaa johtamista. Tutkinnon suorittajan tulisi myös osoittaa osaamista laajempien kokonaisuuksien hallinnasta ja esim. liiketoiminnan prosessien ja oman toiminnan kehittämisen sekä turvallisuusosaamisen kehittämisen merkityksestä osana omaa ja yrityksen toimintaa ja sen kehittämistä.

 

Tutkinnon nimi:
Tutkinnon nimellä on merkitystä, sillä se kuvaa niin työnantajalle kuin työntekijällekin, millaista osaamista tutkinnon haltijalta voi odottaa. Perustuen jäsenistöltä koottuihin mielipiteisiin, Kemianteollisuus ry esittää Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoa, ammattinimike työnjohtaja. Tämä nimike kuvaa parhaiten niitä tehtäviä, joissa tutkinnon haltija kemianteollisuudessa työskentelee. Kemianteollisuus ry on viestinyt kantansa nimikeskustelussa sekä OPH:hon että OKM:aan.

 

Kemianteollisuus ry
Jyrki Hollmén
Johtaja, Työelämä