Hyppää sisältöön

Kehysriihessä katse kasvuun ja teollisuuden tuottamaan hyvinvointiin

Hallituksen kehysriihen keskeisenä tavoitteena pitäisi olla teollisuuden toimintaedellytysten tukeminen talouskasvun aikaansaamiseksi. Hallitusohjelmassa luvattu päästökauppakompensaatio tarvitaan Suomessa täysimääräisenä.

Teollisuus on merkittävä julkisen sektorin rahoittaja ja se luo työpaikkoja teollisuuden lisäksi myös palveluihin. Hallitusohjelmassa on teollisuudelle kaksi tärkeää lupausta. Ensimmäisen mukaan tällä hallituskaudella ei lisätä teollisuuteen kohdistuvia kustannuksia eikä rasitteita. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu päätös päästökauppakompensaation käyttöönotosta. Molemmista lupauksista on pidettävä kiinni kilpailukyvyn parantamiseksi ja talouskasvun aikaansaamiseksi.

 Kemianteollisuuden tehtaat käyttävät paljon sähköä tuotannossaan. Päästökauppa nostaa Euroopassa kaiken energian hintaa riippumatta sen tuotantotavasta. Useat eurooppalaiset maat palauttavat teollisuudelta päästökaupassa saamiaan tuloja osittain takaisin teollisuudelleen, jotta tuotanto ei siirtyisi halvemman energian maihin. Näin tekevät esimerkiksi Saksa, Hollanti ja Iso-Britannia.

Kemianteollisuus on hyvin kansainvälistä ja tyypillisesti saman konsernin eri maissa sijaitsevat tuotantopaikat kilpailevat investoinneista ja tilauksista keskenään.

”Suomessa toimivien kemianteollisuuden yritysten kannalta on oleellista, että päästökauppakompensaatio otetaan Suomessa EU:n salliman järjestelmän mukaan täysimääräisenä käyttöön”, toteaa Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

 ”Tuotantopaikkojen välinen kilpailu on kovaa globaalisti, mutta kilpailua käydään erityisesti eurooppalaisten tuotantopaikkojen välillä. Suomen kannattaa katsoa omaa etuaan ja edesauttaa vientiteollisuuden toimintaedellytyksistä EU:n määrittelemien sääntöjen puitteissa”, Timo Leppä jatkaa.

Kasvun edellytyksiä kannattaa vaalia

Kemianteollisuus investoi Suomeen vuositasolla noin miljardi euroa ja on säilyttänyt koko 2000-luvun pääomatasonsa. Pääomavaltaisella alalla uudet menestystarinat syntyvät usein jo olemassa olevan tuotannon kylkeen.

”Kemianteollisuus on globaalisti kasvava ala. Suomalaisen tuotannon tulevaisuuden kannalta huippuosaaminen ja korkean jalostusarvon tuotteet ja palvelut ovat se, minkä varaan voimme rakentaa. Lisäksi tarvitsemme kilpailukykyisen toimintaympäristön”, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä.

”Ilman laadukasta koulutusta, tutkimusta- ja tuotekehitystä uusiutuminen on vaikeaa. Osaaminen on olennainen tekijä teollisuuden investointipäätöksissä”, jatkaa Timo Leppä.

Katso lisää:

Ala numeroin – toimialagraafit
http://www.kemianteollisuus.fi/fi/ala-numeroin/

Lisätiedot

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi, puh. 050 301 6800

Susanna Aaltonen, johtaja, Vaikuttaminen, susanna.aaltonen(at)kemianteollisuus.fi, puh. 040 593 4221

Kemia – osa hyvää elämää

Twitter
Slideshare
Linkedin
Tilaa uutiskirje

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 14 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Kemianteollisuuden liikevaihto on noin 19 miljardia ja se työllistää Suomessa suoraan 34 000 henkilöä.