Hyppää sisältöön

Kansallinen SusChem teknologia-alusta on perustettu Suomeen

SusChem on eurooppalainen kestävän kemian teknologia-alusta (European Platform of Sustainable Chemistry), joka toimii verkostona teollisuudelle, tiedemaailmalle, virkamiehille ja päättäjille.

SusChem -teknologia-alustan visiona on ylläpitää kilpailukykyistä ja innovatiivista Eurooppaa, jossa kestävän kemian ja bioteknologian avulla ratkaistaan globaaleja ongelmia. SusChem perustettiin vuonna 2004 Euroopan komission tukemana aloitteena, jossa ajatuksena oli inspiroida ja tukea eurooppalaista kemian ja teollisen biotekniikan tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita kestävällä tavalla.

SusChem on asettanut tavoitteekseen edesauttaa innovaatiotoimintaa, jolla tavoitellaan kestävää ja hiilineutraalia yhteiskuntaa. Innovaatiotoiminnan intresseissä ovat katalyysi, ICT, kestävät materiaalit, vesi, ilmakehän hiilidioksidin hyödyntäminen ja kestävä biotalous.

Eurooppalaisessa SusChem-verkostossa toimii 15 eri kansallista teknologia-alustaa ja nyt myös Suomeen on perustettu kansallinen SusChem- teknologia-alusta (NTP, National Technology Platform). Suomen SusChem -teknologia-alustan perustajajäseniä ovat Smart Chemistry Park Turussa, Kemianteollisuus ry ja VTT, jossa teknologia-alustan sihteeristö sijaitsee. Suomen SusChem:in johtoryhmässä on kemianteollisuuden, yliopistojen, ministeriöiden (TEM, MMM), Business Finland:in sekä IKEMin edustajat. Kemianteollisuus ry:n edustaja johtoryhmässä on Carmela Kantor-Aaltonen.

Suomen SusChem -teknologia-alustan koordinaattorina toimii ryhmänjohtaja Maija Pohjakallio VTT:ltä.

Lisätietoja

 

http://www.suschem.org/

Maija Pohjakallio, VTT; maija.pohjakallio@vtt.fi

Carmela Kantor-Aaltonen, carmela.kantor-aaltonen@kemianteollisuus.fi