Hyppää sisältöön

Joni Hautojärvi: Investoinnit tehdään kilpailukykyisessä ja ennustettavassa toimintaympäristössä – pidetään siitä huolta

Norilsk Nickel Harjavallan toimitusjohtaja, kemiantekniikan tohtori Joni Hautojärvellä on lähes kolmikymmenvuotinen ura kemianteollisuudessa. Kemianteollisuus ry:n hallituksen jäsen näkee erityisen tärkeänä, että suomalaisen teollisuuden kilpailukyvystä pidetään huolta.

– Urapolkuni on alkanut tutkimus- ja kehitystehtävistä, joissa erityisesti asiakaslähtöinen tuote- ja prosessikehitys on ollut yksi keskeisistä työtehtävistä. Olen päässyt perehtymään mm. kuluttajatuotteiden kuitumateriaalien arvoketjuun, akkukemikaalien kehitykseen ja kemianteollisuuden prosessikehitykseen. Yhteistä kaikissa työtehtävissä on ollut toimiminen pääomavaltaisessa prosessiteollisuudessa kasvavilla vientimarkkinoilla, jossa tuotteilla on ollut merkittävä markkinaosuus. Tuotteiden ja prosessien kehitys laboratoriomittakaavasta merkittäviksi vientituotteiksi yhdessä kemian alan ammattilaisten ja kansainvälisten asiakkaiden kanssa on ollut antoisaa. T&K-työn ohessa tein myös väitöskirjan fysikaalisen kemian soveltamisesta kuitujen ja membraanien tutkimuksessa.

– Kemianteollisuus ry:n hallitus on erinomainen paikka verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa. Hallituksessa on näköalapaikalla seuraamassa suomalaista elinkeino- ja teollisuuspolitiikkaa ja vaikuttamassa Kemianteollisuus ry:n toiminnan linjauksiin ja painopistealueisiin.

– Erityisen tärkeätä mielestäni on suomalaisen teollisuuden kilpailukyky ja investointeihin kannustava toimintaympäristö kansainvälisessä liiketoiminnassa. Suomen kemianteollisuus on eturintamassa kehittämässä hiilineutraalia tekniikkaa ja jatkuvasti pienentämässä ympäristöjalanjälkeä. Jotta investoinnit uusiin teknologioihin kannattaa tehdä juuri Suomeen, on meidän huolehdittava kilpailukykyisestä ja ennustettavasta toimintaympäristöstä. Tärkeitä asioita ovat mm. sähkön ja energiatuotteiden hinta ja saatavuus, kilpailukykyinen hyödykkeiden ja yritysten verotus, toimiva logistiikka ja sujuva yhteistyö työmarkkinoilla. Lisäksi työ innovaatiopolitiikan ja kemianteollisuuden vetovoiman edistämiseksi on tärkeää.

– Tärkeimmät harrastukseni ovat pianonsoitto ja musiikki sekä juoksu, hiihto ja pyöräily.

Joni Hautojärven lyhyt CV:

DI Kemiantekniikka 1994, Aalto-yliopisto

TKT Kemiantekniikka 1999, Aalto-yliopisto

J.W. Suominen Oy 1994-2001 Tutkimuspäällikkö

OMG Kokkola Chemicals Oy 2002-2008 T&K-johtaja

Norilsk Nickel Harjavalta Oy 2009- Toimitusjohtaja