Hyppää sisältöön

Ilmastohaasteen ratkaisuista vientivaltti – tiekartta hiilineutraaliin kemianteollisuuteen julkaistu

Kemianteollisuuden innovaatioilla voidaan ratkaista ilmastohaastetta globaalisti. Suomelle tämä olisi merkittävä vientivaltti, kun maailmalla etsitään ratkaisuja päästöjen vähentämiseen, kertoo tänään julkaistu kemianteollisuuden tiekartta hiilineutraalisuuteen.

Suomella on mahdollisuus olla huomattavasti kokoaan suurempi ilmastohaasteen ratkaisija. Suomalaisilla kemianteollisuuden tuotteilla, teknologioilla ja ratkaisuilla tarjotaan globaalisti mahdollisuus pienentää päästöjä ja hiilijalanjälkeä. Näin suomalainen vientiteollisuus kasvattaa omaa hiilikädenjälkeään.

Höyhensarjalaisella Suomella on tilaisuus iskeä raskaassa sarjassa. Pienenä maana hiilineutraalisuus olisi meille todellinen vientivaltti, sanoo Rasmus Pinomaa, Kemianteollisuus ry:n Hiilineutraali kemia 2045 -projektipäällikkö.

Suomalainen kemianteollisuus voi tuotteillaan vähentää maailmanlaajuisesti kasvihuonekaasupäästöjä 26 miljoonaa tonnia vuodessa. Koko Suomen vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat 56 miljoonaa tonnia, kun eri kasvihuonekaasujen päästöt lasketaan yhdeksi ns. hiilidioksidiekvivalenteiksi (CO2-ekv.).

Jos vientipotentiaali toteutuu, suomalaisen kemianteollisuuden vientitulot kasvavat 5 miljardia euroa. Samalla pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme, Pinomaa kertoo.

Tänään julkaistu kemianteollisuuden tiekartta hiilineutraalisuuteen kertoo, mitä toimialan hiilineutraaliksi saaminen edellyttää. Tiekartan ydinlöydökset ovat:

  1. Päästöttömän sähkön saatavuus ja hinta ovat ratkaisevia tavoitteeseen pääsemiselle. Sähköä tarvitaan noin 4,5 kertaa nykyistä enemmän.
  2. Kemianteollisuuden kädenjälki, eli potentiaali vähentää muiden jalanjälkeä maailmalla, on nelinkertainen suhteessa kemianteollisuuden omaan jalanjälkeen Suomessa. Tämän toteutuessa kemianteollisuuden vienti voi kasvaa jopa 5 miljardilla eurolla.
  3. Lupaaviksi todetut innovaatiot on saatava käyttöön ja skaalattua täyteen vientipotentiaaliinsa. Tämä edellyttää innovaatiorahoitusta erityisesti pilotointi- ja demonstrointihankkeisiin. Suomi tarvitsee huippuosaajia kehittämään ja toteuttamaan uusia ratkaisuja.
  4. Panostukset infrastruktuuriin mahdollistavat sekä kiertotalouden että tehokkaamman energian ja raaka-aineiden käytön.
  5. Edellytys murrokselle on, että se tapahtuu myös taloudellisesti kestävästi.

Hiilineutraaliksi pääseminen edellyttää innovaatioita, jotka eivät toteudu ilman rahoitusta ja niitä kehittäviä huippuosaajia. Tarvitaan oikeat henkilöt, rahoitus ja päästötöntä energiaa, jotta muutos on mahdollinen, Pinomaa tiivistää.

Kemianteollisuuden tavoitteena on toimialan hiilineutraalisuus vuoteen 2045 mennessä. Tiekartta on osa toimialan hiilineutraalisuustyötä, sen on toteuttanut AFRY (Pöyry Management Consulting). Tammikuussa julkaistiin selvitys mahdollisista teknologioista päästöjen vähentämiseksi. Toukokuussa valmistui Kiertotalouden kestävät liiketoimintamallit kemianteollisuuden yrityksille -käsikirja. Lokakuussa 2020 julkaistaan selvitys siitä, millaisia osaajia kemianteollisuuden yritykset tarvitsevat hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi.

Tiekartta on ladattavissa osoitteessa www.kemianteollisuus.fi/hiilineutraalikemia2045.

Lisätietoja

Rasmus Pinomaa, projektipäällikkö, Hiilineutraali kemia 2045, rasmus.pinomaa@kemianteollisuus.fi, 040 586 3705

www.kemianteollisuus.fi/hiilineutraalikemia2045

www.kemianteollisuus.fi

Twitter: @Kemianteollisuu

Linkedin

Tilaa uutiskirje

 

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus teollisuuden tuotannosta ja tavaraviennistä on noin viidennes. Suoraan, välillisesti ja tulovaikutusten kautta työllistämme lähes 100 000 suomalaista. Alan omaehtoinen vastuullisuusohjelma Responsible Care on ollut Suomessa toiminnassa vuodesta 1992.

Kemianteollisuuteen lasketaan Suomessa kemian prosessiteollisuus, öljytuotteet sekä muut kemian tuotteet kuten lääkkeet, kosmetiikka, pesuaineet, maalit, muovi- ja kumituotteet.

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on lähes 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä. www.kemianteollisuus.fi