Hyppää sisältöön

Heidi Saarikko: Prosessitekniikka

Prosessitekniikka on varmasti monille kemian opiskelijoille tuttu termi, mutta ehkä harva tietää, mitä se oikeastaan on. Mitä prosessitekniikan opiskeluun sisältyy ja millaiset ovat alan työllistymismahdollisuudet?

Mitä prosessitekniikka on? Mielestäni prosessitekniikkaa kuvaa parhaiten arvoketjuperspektiivi (kuvassa), jonka mukaan prosessitekniikka on osana kaikkia niitä toimintoja, jotka tapahtuvat raaka-aineen hankinnan ja valmiin tuotteen lähetyksen välillä. Kaiken kaikkiaan prosessitekniikka siis koskettaa laajalti koko teollisuuden alaa, eikä rajaudu vain kemiantekniikkaan.

Mitä prosessitekniikan opiskeluun sisältyy? Aalto-yliopistossa prosessitekniikan maisteriopintoihini kuuluu pääaineopintoja, valinnaisia opintoja sekä maisterintyö. Pääaineopinnoissa käydään ensin läpi molekyylitason ilmiöitä (luonnonlait, tasapainoyhtälöt, kinetiikka, katalyysi, faasitasapainot, fysikaaliset ominaisuudet, termodynamiikka), tämän jälkeen siirrytään prosessitasoon sekä prosessisuunnitteluun (erotusmenetelmät, prosessidynamiikka, prosessikontrolli, automaatio) ja lopuksi tavoitteena on kyetä yhdistämään opittuja tietoja ja taitoja tehdassuunnitteluun sekä ymmärtämää prosessien sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Pääaineopinnot sisältävät siis hyvin paljon matematiikkaa ja ohjelmointia sekä hiukan fysiikkaa yhdistettynä kanditasolla opittuun kemiantekniikan perusteisiin.

Mielestäni valitsemani pääaine on toki haastava, mutta erittäin mielenkiintoinen, ja opetuksessa mennään suoraan asian ytimeen. Tuntuu, että vihdoin pääsee opiskelemaan asioita, joista on konkreettisesti hyötyä tulevissa työtehtävissä. Yhtenä esimerkkinä tämän syksyn opinnoistani on Laboratory Project in Chemical Engineering, jossa suunnittelemme ja toteutamme prosessitekniikkaan liittyvän työn alusta loppuun itsenäisesti ryhmässä. Työssä ei ole tiukkoja tehtävänantoja tai ohjeistuksia opettajilta, joten työn suunnittelu, toteutus ja lopputulos riippuvat täysin ryhmän tavoitteista. Kuvissa tutkimme TAEE:n tuotantoa virtausreaktorissa.

Millaiset ovat alan työllistymismahdollisuudet? Opintojen pohjalta prosessitekniikan opiskelijan tulisi teoriassa pystyä suunnittelemaan, mallintamaan, analysoimaan ja optimoimaan teollisia prosesseja; ymmärtämään reaktorien ja erotusmenetelmien toimintaperiaatteita sekä kontrolloimaan niitä ja suunnittelemaan taloudellisia ja turvallisia tehtaita. Näiden tietojen ja taitojen pohjalta prosessitekniikan opiskelija voi päätyä esimerkiksi johto- ja esimiestehtäviin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, konsultointiin ja koulutustyöhön, suunnittelu- ja hallintotehtäviin tai logistiikkaan, myyntiin ja ostoon. Työtehtävät ovat siis erittäin monipuolisia ja ne sijoittuvat laajalti eri teollisuuden aloille. Prosessitekniikan opiskelijalle portit ovat avoinna moniin mielenkiintoisiin haasteisiin!

 

Seuraathan meitä jo snäpin kautta nimellä Nuori_kemia? Minun viikollani on luvassa lisää kuvamateriaalia prosessitekniikasta ja sen opiskelusta käytännössä!

Heidi Saarikko

Olen KT-blogisti Heidi Saarikko. Opiskelen neljättä vuotta Aalto-yliopistossa kemian, bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmassa. Maisteripääaineeni on Chemical Engineering.