Hyppää sisältöön

Hallituksen esitys tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennyksestä verotuksessa

Kemianteollisuus ry pitää ehdotettua T&K-verokannustinta tärkeänä ja kannatettavana. Toimintaympäristön ennakoitavuuden kannalta on tärkeätä yrityksille, että ehdotettu TKI-verokannustin on pysyvä. Tärkeätä on myös, että ehdotettu lisävähennys on neutraali ja tarkoitettu kaikenkokoisille yrityksille eikä ole riippuvainen toimialasta eikä sovellettavista teknologioista.

Tuemme Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) laatimaa elinkeinoelämää laaja-alaisesti edustavaa lausuntoa lakiesityksestä kaikilta osin. Lausunnossa tuodaan esiin ne seikat, joihin olemme halunneet kiinnittää huomiota lakiesityksessä.

Kunnioittaen

Mika Aalto
toimitusjohtaja
Kemianteollisuus ry