Kemia mahdollistaa kiertotalouden ja biotalouden

Kiertotaloudessa yhteiskunnan piiriin otetut luonnonvarat halutaan pitää kestävästi ja tehokkaasti käytössä mahdollisimman pitkään periaatteella ”toisen jäte on toisen aarre”. Kiertotalous on tie nykyistä kestävämpään kehitykseen ja suuri taloudellinen mahdollisuus, joka uudistaa myös liiketoimintamalleja.

Kemianteollisuus on yksi kiertotalouden edelläkävijöistä. Alalla on toimivia teollisia symbiooseja muun muassa Kokkolassa ja Porvoossa. Kemiassa hyödynnetään sivu- ja jätevirtoja myös muilta toimialoilta.

Kiertotalous koskee sekä uusiutuvia, fossiilisia että mineraalisia aineita. Kun puhutaan biotaloudesta, tarkoitetaan biologisten materiaalien ympärille keskittyvää kiertotaloutta. Suomessa toimivista kemianteollisuuden yrityksistä runsas kolmannes käyttää jo nykyisin bioperäisiä raaka-aineita, ja niiden käyttö on kasvussa. Esimerkiksi jäsenyrityksemme Neste valmisti vuonna 2015 1,6 miljardia litraa uusiutuvaa dieseliä erilaisista jäte- ja tähderaaka-aineista. Määrä vastaa 1,7 miljoonan henkilöauton vuosittaista polttoaineen kulutusta.

Kierto- ja biotalouden optimaalinen kehittäminen edellyttää toimialarajat ylittävien toimintamallien yleistymistä niin tutkimuksessa, hallinnossa kuin liike-elämässä. Yhteiseen työhön jokainen ala tuo mukaan omat vahvuutensa.

Kemian vahvuuksia ovat muun muassa:

  1. Molekyylitason osaaminen: mahdollistaa niin neitseellisen kuin jäteperäisen raaka-aineen kestävän ja älykkään hyödyntämisen. Tavoitteena ei ole vain kierrätys vaan arvoa nostava kierrätys (upcycling). Tässä kemia on usein avainasemassa, sillä sen ydinosaamista on lisäarvon luominen lähes mille tahansa raaka-aineelle.
  2. Silloittajan taidot: kemianteollisuus on kytkeytynyt kaikkiin muihin toimialoihin tuottaen niille materiaaleja ja ratkaisuja. Koko tavarantuotannosta on vaikea löytää arvoverkkoa, jossa kemia ei olisi mukana. Koska kiertotaloudessa erilaisten ekosysteemien ja jalostusketjujen merkitys kasvaa, kemia nousee tärkeään rooliin.

 

Pia Vilenius
Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous
Bio- ja kiertotalousasiat, jätelainsäädäntö, luvitus, Bio- ja kiertotalousvaliokunta

+358 40 413 6340

pia.vilenius­@kemianteollisuus.fi

@VileniusPia

Katso myös
Blogit | 31.07.2020

Onerva Aalto: Tuhkastako nousee kiertotalouden feenikslintu?

Uutiset | 28.07.2020

Wiitta mukana uusiokäyttämässä Hesburgerin kuljetuslaatikot tarjottimiksi

Uutiset | 21.07.2020

2.9.2020 YTP webinaari ”Vastuullisuus kiertotalouden vauhdittajana”

Uutiset | 21.07.2020

2.9.2020 YTP webinaari ”Vastuullisuus kiertotalouden vauhdittajana”