Kemia mahdollistaa kiertotalouden ja biotalouden

Kiertotaloudessa yhteiskunnan piiriin otetut luonnonvarat halutaan pitää kestävästi ja tehokkaasti käytössä mahdollisimman pitkään periaatteella ”toisen jäte on toisen aarre”. Kiertotalous on tie nykyistä kestävämpään kehitykseen ja suuri taloudellinen mahdollisuus, joka uudistaa myös liiketoimintamalleja.

Kemianteollisuus on yksi kiertotalouden edelläkävijöistä. Alalla on toimivia teollisia symbiooseja muun muassa Kokkolassa ja Porvoossa. Kemiassa hyödynnetään sivu- ja jätevirtoja myös muilta toimialoilta.

Kiertotalous koskee sekä uusiutuvia, fossiilisia että mineraalisia aineita. Kun puhutaan biotaloudesta, tarkoitetaan biologisten materiaalien ympärille keskittyvää kiertotaloutta. Suomessa toimivista kemianteollisuuden yrityksistä runsas kolmannes käyttää jo nykyisin bioperäisiä raaka-aineita, ja niiden käyttö on kasvussa. Esimerkiksi jäsenyrityksemme Neste valmisti vuonna 2015 1,6 miljardia litraa uusiutuvaa dieseliä erilaisista jäte- ja tähderaaka-aineista. Määrä vastaa 1,7 miljoonan henkilöauton vuosittaista polttoaineen kulutusta.

Kierto- ja biotalouden optimaalinen kehittäminen edellyttää toimialarajat ylittävien toimintamallien yleistymistä niin tutkimuksessa, hallinnossa kuin liike-elämässä. Yhteiseen työhön jokainen ala tuo mukaan omat vahvuutensa.

Kemian vahvuuksia ovat muun muassa:

  1. Molekyylitason osaaminen: mahdollistaa niin neitseellisen kuin jäteperäisen raaka-aineen kestävän ja älykkään hyödyntämisen. Tavoitteena ei ole vain kierrätys vaan arvoa nostava kierrätys (upcycling). Tässä kemia on usein avainasemassa, sillä sen ydinosaamista on lisäarvon luominen lähes mille tahansa raaka-aineelle.
  2. Silloittajan taidot: kemianteollisuus on kytkeytynyt kaikkiin muihin toimialoihin tuottaen niille materiaaleja ja ratkaisuja. Koko tavarantuotannosta on vaikea löytää arvoverkkoa, jossa kemia ei olisi mukana. Koska kiertotaloudessa erilaisten ekosysteemien ja jalostusketjujen merkitys kasvaa, kemia nousee tärkeään rooliin.

 

Pia Vilenius
Johtava asiantuntija, Bio- ja kiertotalous
Bio- ja kiertotalousasiat, jätelainsäädäntö, luvitus, akkujen arvoketjuun liittyvät asiat, Bio- ja kiertotalousvaliokunta, Akkuryhmä

+358 40 413 6340

pia.vilenius­@kemianteollisuus.fi

@VileniusPia

Katso myös
Uutiset | 15.10.2021

Kokkola Material Week 13.-18.11.2021 hybridinä

Uutiset | 29.09.2021

Muoviteollisuus tukee tavoitetta kierrätysmuovien ja uusiutuvien raaka-aineiden lisäämisestä

Uutiset | 01.07.2021

Borealis hankki vähimmäisosuuden innovatiivisia kierrätysratkaisuja toimittavasta Renasci N.V:sta

Uutiset | 17.06.2021

Fortum rakentaa uuden kierrätyslaitoksen Harjavaltaan ja laajentaa akkujen kierrä­tys­ka­pa­si­teet­tiaan