Vastuullisuus

Vastuullisuus on muotoutunut pysyväksi osaksi nykypäivän liiketoimintaa. Se on yritysten kilpailukyvyn edellytys. Kemianteollisuus ry tukee jäsenyritystensä vastuullisuustyötä kouluttamalla ja neuvomalla sekä kansainvälisesti tunnustetun omaehtoisen Responsible Care -vastuullisuusohjelman avulla.

Kemianteollisuus on kytkeytynyt kaikkiin muihin toimialoihin tuottaen niille materiaaleja ja ratkaisuja. Elinkeinoelämän kokonaisuudesta on vaikea löytää arvoketjua tai ekosysteemiä, jossa kemia ei olisi mukana. Siksi kemianteollisuuden vastuullisuus on myös muiden alojen vastuullisuutta. Esimerkiksi kiertotaloutta ei olisi ilman kemiaa, koska se edellyttää, että molekyylit pidetään kierrossa. Tärkeät aineet saadaan talteen ”purkamalla” hävitettävät tuotteet, jonka jälkeen ne ”kootaan” uutta käyttötarkoitusta varten.

Kemianteollisuuden yrityksille yhteisiä vastuullisuusalueita ovat

  • Luonnonvarojen kestävä käyttö
  • Kestävä ja turvallinen tuotanto sekä tuotteet
  • Hyvinvoiva työyhteisö
  • Läpinäkyvyys

Yritysten vastuullisuutta arvioidaan monen tekijän kautta. Raaka-aineiden hankinta, tuotantoketjut, tuotteiden kierrätettävyys, turvallisuuskysymykset ja työnantajakuva ovat esimerkkejä moninaisesta vastuullisuuskokonaisuudesta. Vastuullisuustyössään yrityksen on oltava tietoinen ja ohjeistaa myös tuotteidensa oikeanlaiseen loppukäyttöön. Yritykset edistävät toimintansa läpinäkyvyyttä monipuolisella ja -muotoisella sidosryhmäviestinnällään.

Myös Kemianteollisuus ry pyrkii toimimaan mahdollisimman läpinäkyvästi. Kerromme kantamme julkisesti ja olemme avoimia toiminnastamme. Voit tutustua kantoihimme Tätä mieltä -osiossa.