Hyppää sisältöön

Viisi vuotta hiilineutraaliustavoitteen asettamisesta – Mitä tulikaan tehtyä ja minne ollaan menossa?

Tänään tulee kuluneeksi viisi vuotta siitä, kun Kemianteollisuus ry:n hallitus asetti toimialatason hiilineutraaliustavoitteen. Lienee paikallaan hieman kerrata sitä, mitä kaikkea tänä aikana onkaan tapahtunut.

Toimialamme sisäinen prosessi alkoi käytännössä 2018, kun Pariisin ilmastosopimus oli saatu tehtyä. Silloin Kemianteollisuuden hallitus keskusteli siitä, mikä on meidän roolimme ja mitkä ovat meiltä vaadittavat toimet ilmastoasioiden suhteen. Vastuullisuustiimillemme annettiin valmistelutehtävä laatia konsepti toimialan lähestymistavaksi kohti hiilineutraaliutta. Valmistelutyön aikana asiaa käytiin läpi kaikissa työryhmissä ja valiokunnissa. Prosessin seurauksena syntyi hallitukselle esitys tavoitetilasta ”Hiilineutraali Kemia 2045” ja siihen liittyvästä tiekarttaprosessista. Huomattavaa on se, että olimme – ja taidamme olla edelleen – ainoa toimiala, joka on sisällyttänyt osaamisen osaksi hiilineutraaliustyötä heti alusta lähtien. Hallituksemme paalutti hiilineutraalisuustavoitteen tammikuussa 2019 ja työ nytkähti käyntiin, ja vauhdilla.

Alkuvuodesta 2019 olimme jo täydellä tohinalla laatimassa toimialan tiekarttaa, kun maassa käytiin vaalit. Niiden mukanaan tuoma uusi hallitus päätti vastaavien tiekarttojen toteuttamisesta koko elinkeinoelämän kokonaisuudessa. Avasimme siis latua, ja lähestymistapamme muotoutui malliksi koko laajalle prosessille. Tämän lisäksi kartoitimme vaadittavat strategiset kyvykkyydet, laadimme pelikirjan yrityksillemme kiertotalouden kestävien liiketoimintamallien laatimiseksi sekä selvitimme sen, millaista ja miten johdettua innovaatiotoimintaa Suomessa tulisi tehdä, jotta se tuottaisi ratkaisuja mittavaan edessä olevaan murrokseen.

Tämän työn seurauksena syntyivät keskeiset viestimme siitä, millaiseksi yritysten toimintaympäristön tulee muuttua, jotta muutos on mahdollista. Tätä viestiä olemme puskeneet läpi niin Suomessa kuin Brysselissä. Samalla olemme voimakkaasti vaikuttaneet vetytalouden kehitykseen olemalla mukana muodostamassa kansallista vetyklusteria. Kemianteollisuus on suurin vedyn valmistaja ja käyttäjä Suomessa. Kehittyvä akkuarvoketju on niin ikään ollut meillä fokuksessa ja tammikuussa 2023 aloittikin Akkuteollisuus ry, joka on ensimmäinen akkualan edunvalvontajärjestö maailmassa.

Koska olemme jatkuvassa kehityksessä, myös lähestymistapamme on jalostunut matkan varrella. Vuoden 2022 elokuussa kemianteollisuuden hallitus päivitti tahtotilaan biodiversiteetin, jolloin se muuttui muotoon ”Luontopositiivinen hiilineutraali kemia (LPHNK)”. Marraskuussa 2022 laadittiin ja hyväksyttiin hallituksessamme Responsible Care -ohjelmamme uudet painopisteet. LPHNK on yksi vastuullisuustyömme painopisteistä ja sen edistymistä seurataan RC-indikaattoreiden avulla. Selvitykset on tehty ja mittarit asetettu. Näiden pohjalta olemme vieneet eteenpäin viestiä siitä, mitä muutoksen toteuttaminen vaatii yritysten toimintaympäristöltä.

Onko nyt siis aika jäädä lepäilemään laakereillaan ja odotella, että muutos toteutuu? No ei todellakaan, vaan painamme täysillä eteenpäin. Parhaillaan päivitämme tiekarttaa ja toteutamme tulevaisuuteen katsovaa ennakointihanketta. Viemme myös läpi vastuullisuusraportoinnin kehitysprojektia, jotta olemme valmiit vastaamaan kestävyysraportoinnin uusiin haasteisiin ja tuemme jäsenkuntaamme muutoksessa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Unohtaa ei myöskään sovi sitä jokapäiväistä työtä, jota teemme osana vaikuttamisen agendaamme eri tapaamisissa ja ryhmissä niin kotimaassa kuin Brysselissä, jotta yritystemme toimintaympäristö olisi sellainen, ettei yksikään kestävämpään tulevaisuuteen johtava teollinen investointi karkaisi muihin maihin ja että molekyylit pysyvät kierrossa. Tutustupa siis viesteihimme tulevalle EU-kaudelle 2024-2029.