Neste aktiivinen hiilikädenjäljen laskemisessa

Uutiset | 11.12.2018

Neste kehittää yhdessä VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa maailman ensimmäistä tieteellistä menetelmää hiilikädenjäljen laskemiseksi ja siitä viestimiseksi.

Hiilikädenjälki-menetelmä täydentää olemassa olevia hiilijalanjäljen laskentamenetelmiä uusilla määritelmillä ja yhdenmukaisilla ohjeilla, joilla voidaan verrata kahta samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettua tuotetta ja havainnollistaa kehittyneemmän, vähempipäästöisen tuotteen ilmastohyötyjä. Neste on osallistunut aktiivisesti vuonna 2016 aloitettuun VTT:n ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston koordinoimaan projektiin.

Uusi menetelmä keskittyy kahden täsmälleen samaan tarkoitukseen tarjottavan tuotteen vertailuun samalla maantieteellisellä alueella. Tutkimuksen mukaan fossiilisen polttoaineen vaihtaminen Neste MY uusiutuvaan dieseliin vähensi ammattikäytössä olevan ajoneuvon kasvihuonekaasupäästöjä 21 tonnia vuodessa. Positiivinen kädenjälki on vielä suurempi, jos kehittynyttä uusiutuvaa dieseliä on saatavissa läheltä. 

Lue Nesteen tiedote. 

Katso myös
Uutiset | 29.04.2021

ChemBio Finlandin tallenteet katsottavissa

Uutiset | 20.04.2021

ChemBio 2021: runsas kattaus maksuttomia verkkoseminaareja

Uutiset | 02.03.2021

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailu loppusuoralla

Kannanotot | 01.03.2021

Kemianteollisuuden lausunto: U7/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna