Katso tallenne: Suomen energiatilanne syksyllä 2022 ja näkymiä tulevaan talveen (Huoltovarmuuskeskus)

Uutiset | 27.09.2022

Huoltovarmuuskeskus järjesti 14.9.2022 energiatilanteesta seminaarin. Siinä käsiteltiin monipuolisesti nykyistä energiatilannetta ja arvioitiin, millainen tulevasta talvesta on tulossa. Tallenne seminaarista on nyt katsottavissa.

Seminaarin ohjelma:
- Tilaisuuden avaus, Jörgen Dahlqvist, Caruna
- Arvio tulevasta energiatilanteesta, Tatu Pahkala, Työ- ja elinkeinoministeriö
- Tulevaan energiatilanteeseen varautuminen, Pia Oesch, Huoltovarmuuskeskus
- Sähkön saatavuus, Arto Pahkin, Fingrid Oyj
- Kaasun saatavuus, Janne Grönlund, Gasgrid Finland Oy
- Lämmitysöljyn markkinatilanne Euroopassa, Sami Oja, Neste Oyj

Katso tallenne Kemianteollisuuden youtube-kanavalla.

Katso myös
Kannanotot | 25.01.2023

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Kannanotot | 13.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi VN/32728/2022

Kannanotot | 05.12.2022

Lausuntopyyntö: Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Kannanotot | 16.11.2022

Lausunto: Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä