Euroopan parlamentti hyväksyi Suomen viennille elintärkeän talvimerenkulun erityisaseman

Uutiset | 26.10.2022

Euroopan parlamentti hyväksyi 19.10. kantansa merenkulun päästövähennyksistä säätävään FuelEU Maritime -asetukseen Strasbourgin täysistunnossa. Parlamentti tunnustaa nyt molemmissa, FuelEU Maritime ja kesällä linjatussa päästökauppadirektiivin kannoissa Suomen viennille ja huoltovarmuudelle elintärkeän talvimerenkulun erityisaseman. Suomalaiselle teollisuudelle äänestystulokset ovat myönteistä kehitystä.

Euroopan parlamentissa neuvotellaan toimenpiteistä, joilla vuoteen 2030 tähtäävät päästövähennykset saadaan toteutettua meriliikenteessä. Meriliikenteen sääntelypäätöksen merkitys Suomen kansantaloudelle on erittäin merkittävä: peräti 85 prosenttia ulkomaankaupastamme kulkee meritse. Suomessa elinkeinoelämä ja ammattijärjestöt peräänkuuluttivat jo talvella 2022, että päästövähennykset tulee toteuttaa niin, että vienti tai työntekijät eivät kärsi kilpailuhaitasta pohjoisen sijainnin ja talviolosuhteiden tähden.

- Parlamentin linjaukset ovat oikean suuntaisia kemianteollisuudelle. Suomi on maantieteellisesti Euroopan reunalla ja talvemme ovat oikeita talvia, täynnä jäätä ja lunta. Pelkona oli, että tätä arktista ulottuvuutta ei Euroopan parlamentissa olisi ymmärretty, ja kustannukset suomalaiselle vientiteollisuudelle olisivat nousseet muita Eurooppalaisia kilpailijamaita huomattavasti enemmän, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mika Aalto.

Nyt erityisasema on kirjattu parlamentin kantoihin. Kemianteollisuuden yritykset kuljettavat vähähiilisiä vientituotteita kaikkialle maailmaan ja pääasiassa meritse. Myös huoltovarmuuden kannalta keskeiset tuotteet liikkuvat pääasiassa meriteitseKäsillä olevat päätökset merkitsevät sitä, että jäsenmaat velvoitetaan yhä tiukempiin merenkulun päästötalkoisiin.  

FuelEU Maritime -asetuksen ja päästökauppadirektiivin lopullisista yksityiskohdista sovitaan jäsenmaiden, EU-parlamentin ja komission välisissä kolmikantaneuvotteluissa.

Katso myös
Kannanotot | 25.01.2023

Lausunto: Luonnos valtioneuvoston asetukseksi energiatuen myöntämisen yleisistä ehdoista vuosina 2023-2027

Kannanotot | 13.12.2022

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi VN/32728/2022

Kannanotot | 05.12.2022

Lausuntopyyntö: Jatkokirjelmä UJ 34/2022 vp - U 57/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilirajamekanismista (hiilirajamekanismi, CBAM)

Kannanotot | 16.11.2022

Lausunto: Valtioneuvoston asetus varautumissuunnitelmaan sisällytettävästä sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestyksestä