Borealiksen Porvoon tuotantolaitoksille miljoonien investointi hiilidioksidipäästöjä, energiankulutusta ja soihdutusta vähentävään yksikköön

Uutiset | 24.02.2021

Borealis Polymers investoi 17,6 miljoonaa euroa regeneratiivisen termisen hapettimen rakentamiseen Porvoon polyolefiinilaitoksille. Yksikkö vähentää merkittävästi tuotantopaikkakunnan hiilidioksidipäästöjä ja soihdutusta ja säästää vuosittain noin 60 gigawattituntia energiaa.

Vuonna 2023 valmistuvaksi suunniteltu regeneratiivisen termisen hapettimen (Regenerative Thermal Oxidizer, RTO) yksikkö tukee Borealiksen energiaan ja ilmastoon liittyviä kokonaistavoitteita. Lähtövuoteen 2015 verrattuna Borealiksen tavoite on parantaa energiatehokkuutta 20 % vuoteen 2030 mennessä. Energiaa säästyy arviolta 60 gigawattituntia vuodessa.

Borealiksen tavoite on myös vähentää merkittävästi omasta toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. RTO-investointi antaa Porvoon tuotantopaikkakunnalle mahdollisuuden omaan höyryntuotantoon ulkopuolelta hankitun höyryn sijaan. Yksikön valmistuttua epäsuorat hiilidioksidipäästöt pienenevät noin 18 000 tonnia. Se vastaa noin 10 000 henkilöauton vuotuisia päästöjä.

Borealis Polymersin päästöjä vähentää myös kaksi pitkäaikaista uusiutuvan sähkön hankintasopimusta suomalaisen tuulivoimayhtiön kanssa. Ne nostavat uusiutuvan sähkön osuuden 13 %:iin Porvoon tuotantopaikkakunnan kokonaiskulutuksesta. Se vie Borealiksen lähemmäksi tavoitetta, jonka mukaan 50% sen hiilivety- ja polyolefiinituotantojen sähkönkulutuksesta katetaan vuoteen 2030 mennessä uusiutuvista lähteistä. Uusi RTO-yksikkö vähentää myös Porvoon tuotantolaitosten soihdutusta noin 6 000 tonnia vuodessa.

Borealis Polymersin tiedotteessa toimitusjohtaja Salla Roni-Poranen kiittelee erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiahankkeiden investointitukea RTO-projektille. 

Lue koko tiedote täällä. 

Katso myös
Uutiset | 02.03.2021

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailu loppusuoralla

Kannanotot | 01.03.2021

Kemianteollisuuden lausunto: U7/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (akkuasetus)

Uutiset | 09.02.2021

Suomalaisyritykset kokosivat voimansa − Kansallinen vetyklusteri edistää yhteistyöllä vetytalouteen siirtymistä

Uutiset | 12.01.2021

ChemBio Finland siirtyy vuoteen 2022, tämän vuoden huhtikuussa järjestetään virtuaalitapahtuma

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna