Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta

Kannanotot | 10.08.2022

Lausunto annettu työ- ja elinkeinoministeriölle 9.8.2022 (lausuntopalvelu.fi)

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi biopolttoöljyn käytön edistämisestä annetun lain 5 §:n muuttamisesta sekä biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 §:n ja 38 §:n muuttamisesta.

Kemianteollisuus pitää tärkeänä järjestelmällistä työtä ilmastoasioiden edistämiseksi. Ilmastoasiat
koskevat yhteiskunnassa kaikkia toimialoja, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on usein haastavaa. Lainsäädäntö laadittaessa ja toimenpiteitä pohtiessa onkin kriittistä pystyä edistämään ilmastotavoitteita pitkäjänteisesti ja kustannustehokkaasti ilman että vaarannetaan tarvittavia investointeja ja tiekarttojen viitoittamaa polkua kohti ilmastoneutraaliutta.

Jakeluvelvoite on valittu suomessa yhdeksi keskeisimmäksi keinoksi taakanjakosektorin tavoitteiden saavuttamiseksi ja tästä on tärkeää pitää pitkäjänteisesti kiinni. Tavoitteen asetannassa on
oleellista huomioida muun muassa kansallisen strategiaprosessin tuoma ymmärrys ilmasto-, ja
energiatavoitteisiin, sekä EU:n taakanjakosektorin tavoitteet, joita ollaan tällä hetkellä päivittämässä. Suomen taakanjakosektorin tavoite on nousemassa näillä näkymin 50 prosentin tasolle.
Kemianteollisuus ry pitää tästä syystä perusteltuna biopolttoöljyn jakeluvelvoitetta nostamista
vuodesta 2026 alkaen siten, että vuonna 2030 jakeluvelvoite olisi 30 prosenttia.

Tuomas Tikka
Kemianteollisuus ry

Katso myös
Uutiset | 12.04.2023

Tuomas Haikka Kierrätysteollisuuden hallituksen puheenjohtajaksi, Kari Rahkonen varapuheenjohtajaksi

Uutiset | 15.02.2023

Kierrätysteollisuus ry vauhdittaa vihreää siirtymää uudella nimellä ja viesteillä eduskuntavaaleihin

Uutiset | 20.12.2022

Ari Virta Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n asiantuntijaksi

Uutiset | 14.12.2022

Kinkkutemppu tulee taas – Kiertotaloustempaus käynnistyy perjantaina 16.12.