Kumiteollisuuden lausunto tuotantotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista

Kannanotot | 31.05.2018

Lausunto OPH-930-2018 annettu Opetushallitukselle 29.5.2018

Kumiteollisuus ry:n käsityksen mukaan esitetyt tutkinnon sisältökokonaisuudet vastaavat pääpiirteittäin teollisuuden/työelämän tarpeisiin. Tuotantoteknisen toiminnan ymmärryksen ohella Kumiteollisuus ry korostaa turvallisen ja vastuullisen toimintatavan sekä näiden kehittämisen merkitystä osana omaa ja työyhteisön toimintaprosessia myös ennaltaehkäisevästi.

Kumiteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua tuotantotekniikan ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksista ja toteaa seuraavaa:

Tutkinnon sisältö, Tuotantotekninen osaaminen:
Kumiteollisuus ry:n käsityksen mukaan esitetyt tutkinnon sisältökokonaisuudet vastaavat pääpiirteittäin teollisuuden/työelämän tarpeisiin. Tuotantotekniikan AT/EAT on kumi- ja muovitekniikan osaamisalalle oikea tutkintorakenne, sillä kumi- ja muovitekniikan osaamistarpeet ja ammattitaitovaatimukset pohjautuvat vahvasti sekä kappaletavaran valmistukseen että valmistavan teollisuuden tuotantoteknisen toiminnan ja (automatisoituvan) prosessin ymmärtämiseen ja kehittämiseen.

Tuotantoteknisen toiminnan ymmärryksen ohella Kumiteollisuus ry haluaa erityisesti korostaa turvallisen ja vastuullisen toimintatavan sekä näiden kehittämisen merkitystä osana omaa ja työyhteisön toimintaprosessia myös ennaltaehkäisevästi. On ilahduttavaa nähdä näitä elementtejä läpileikkaavana osana kaikille yhteisiä, pakollisia sisältöjä.

Tutkinnon sisältö, Kumitekniikan osaamisala, kumiointi- ja vulkanointityöt:
Kumitekniikan osaamisala muodostaa Kumiteollisuus ry:n käsityksen mukaan verraten suppean osan mahdollisesta tutkintokokonaisuudesta. Kokonaisuus on sisällöltään työelämän osaamistarpeisiin kuitenkin riittävä. Koneellisen valmistuksen vaatimus valmistaa sekoituksia TAI sekoituksesta tuotetta on riittävä valmistavan teollisuuden tarpeisiin, mutta Kumiteollisuus toivoo mainintaa mahdollisuudesta suorittaa molemmat valmistusmenetelmät esim. valinnaisen tutkinnon osan puitteissa. Kumiteollisuus ry pitää vastuullisten ja turvallisten toimintatapojen esilletuomista osana osaamisalan suoritusperusteita tässäkin osassa erittäin tärkeänä.

Kumiteollisuus ry
Sami Nikander
Toimitusjohtaja

Katso myös
Blogit | 03.12.2018

Anni Siltanen: Suomi eurooppalaisen osaamisen huipputekijäksi!

Uutiset | 28.11.2018

Sähköinen itsearviointityökalu oppilaitosten turvallisuusosaamisen jatkuvaan kehittämiseen

Uutiset | 19.11.2018

Kumitaituri-ohjelma etenee myötätuulessa

Blogit | 08.11.2018

Jussi-Pekka Rode: Game changer - oppisopimuksella yritykselle osaajia

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Vaikuttaminen
KTM, VTK

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi