Kemianteollisuus ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta

Kannanotot | 10.08.2016

Lausunto VM070:00/2016 annettu 10.8.2016 valtiovarainministeriölle

Kemianteollisuus ry:n mielestä lausuntokierroksella oleva luonnos on hallitusohjelman kirjausten vastainen. Esitämme, että suunnitellusta veronkorotuksesta pidättäydytään.

Viitaten Valtiovarainministeriön lausuntopyyntöön VM/070:00/2016 Kemianteollisuus ry lausuu seuraavaa:

Nyt lausuntokierroksella oleva luonnos on hallitusohjelman kirjausten vastainen. Hallitusohjelman kirjauksissa on päätetty pidättäytyä kaikista yritysten kustannuksia lisäävistä ja niiden kansainvälistä kilpailukykyä heikentävistä toimista. Dieselöljyn suunniteltu veronkorotus olisi juuri tällainen toimenpide.

Kemianteollisuuden yritykset toimivat kansainvälisessä kilpailuympäristössä, jossa veronkorotusten kaltaiset kustannuslisät eivät ole siirrettävissä tuotteiden hintoihin. Esitämme, että suunnitellusta veronkorotuksesta pidättäydytään.

Kunnioittavasti

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä

toimitusjohtaja

Katso myös
Uutiset | 27.01.2017

Orionin Reijo Salonen on vuoden 2017 teknologiajohtaja

Uutiset | 23.01.2017

MAOLin Neljän tieteen kisojen parhaimmisto palkittiin Helsingissä

Uutiset | 20.01.2017

Seuraavat viikot ovat valtakunnallisia LUMA-viikkoja

Uutiset | 16.01.2017

Teknologian tutkimuskeskus VTT 75 vuotta