Kemianteollisuuden lausunto teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta

Kannanotot | 17.05.2018

Lausunto OPH-993-2018 annettu Opetushallitukselle 15.5.2018

Kemianteollisuus ry:n näkemyksen mukaan esitetyt tutkinnon sisällöt vastaavat teollisuuden osaamistarpeisiin. Erityisen tärkeänä tutkinnon sisältönä Kemianteollisuus ry pitää turvallisuusosaamista ja sen kehittämistä.

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua teollisuusalojen työnjohdon erikoisammattitutkinnon perusteista. Kemianteollisuus ry toteaa erikoisammattitutkinnon perusteiden luonnoksesta seuraavaa:

Tutkinnon sisältö:
Kemianteollisuus ry:n näkemyksen mukaan esitetyt tutkinnon sisällöt vastaavat teollisuuden osaamistarpeisiin. Erityisen tärkeänä tutkinnon sisältönä Kemianteollisuus ry pitää turvallisuusosaamista ja sen kehittämistä. Kemianteollisuus on ns. osaamisintensiivinen ala, ja työturvallisuus sekä sen kehittäminen on keskeinen osa jatkuvaa oppimista työelämässä.

Kemianteollisuus ry haluaa myös korostaa esimiestaitojen, erityisesti henkilöstöjohtamisen taitojen merkitystä teollisuuden työnjohtotehtävissä. Tutkintoon tulisikin sisällyttää nykyistä enemmän henkilöstöjohtamisen metodologiaa ja esim. valmentavaa johtamista. Tutkinnon suorittajan tulisi myös osoittaa osaamista laajempien kokonaisuuksien hallinnasta ja esim. liiketoiminnan prosessien ja oman toiminnan kehittämisen sekä turvallisuusosaamisen kehittämisen merkityksestä osana omaa ja yrityksen toimintaa ja sen kehittämistä.

 

Tutkinnon nimi:
Tutkinnon nimellä on merkitystä, sillä se kuvaa niin työnantajalle kuin työntekijällekin, millaista osaamista tutkinnon haltijalta voi odottaa. Perustuen jäsenistöltä koottuihin mielipiteisiin, Kemianteollisuus ry esittää Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkintoa, ammattinimike työnjohtaja. Tämä nimike kuvaa parhaiten niitä tehtäviä, joissa tutkinnon haltija kemianteollisuudessa työskentelee. Kemianteollisuus ry on viestinyt kantansa nimikeskustelussa sekä OPH:hon että OKM:aan.

 

Kemianteollisuus ry
Jyrki Hollmén
Johtaja, Työelämä

Katso myös
Tiedotteet | 08.04.2021

Ilmasto pelastuu osaamisella − Kuusi hiilineutraaliuteen tarvittavaa strategista kyvykkyyttä ja menestyksen tekijää kemianteollisuudessa

Kannanotot | 26.03.2021

Kemianteollisuuden ja Metsäteollisuuden lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Uutiset | 16.03.2021

Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on ammatillisen koulutuksen keskiössä - tarvitaan joustavia malleja ja rahoitusmahdollisuuksia

Uutiset | 15.03.2021

LUMA-keskus Suomi: StarT-Yleisöäänestys 15.3. - 15.4. – Inspiroidu ja äänestä!

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Viestintä
Mediayhteydet, toimialatieto ja -brändi, Kemianteollisuuden viestintävaliokunta

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi

@AaltonenSusanna