Kemianteollisuuden lausunto Göteborgin pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä

Kannanotot | 11.08.2017

Lausunto YM1/34/2017 annettu ympäristöministeriölle 11.8.2017

Kemianteollisuudella ei ole huomautettavaa lausunnolla olevaan pöytäkirjan muutokseen. Siinä esitetyt velvoitteet on jo pääosin saatettu osaksi EU:n direktiivejä ja kansallista ympäristölainsäädäntöä.

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa happamoitumista, rehevöitymistä ja alailmakehän otsonia aiheuttavien epäpuhtauksien kaukokulkeutumista kosvevaan Göteborgin pöytäkirjaan 2012 tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. Pöytäkirjan ja sen liitteiden muutoksessa on ajantasaistettu rikin ja typen oksidien, ammoniakin ja VOC-yhdisteiden päästöjen vähentämisvelvoitteet ja lisätty pienhiukkasia koskevat raja-arvot pöytäkirjan velvoitteiden piiriin. Muutoksella pyritään myös mustan hiilen päästöjen vähentämiseen. Uudet raja-arvot ja muut velvoitteet on saavutettava vuoteen 2020 mennessä.

Kemianteollisuudella ei ole huomautettavaa lausunnolla olevaan pöytäkirjan muutokseen. Siinä esitetyt velvoitteet on jo pääosin saatettu osaksi EU:n direktiivejä ja kansallista ympäristölainsäädäntöä.

Bensiinin varastoinnin ja jakelun VOC-päästöjä koskeva raja-arvo on muutosehdotuksessa tiukempi kuin voimassa olevissa säädöksissä. Jaamme kyseisessä asiassa ympäristöministeriön näkemyksen, että BAT:n soveltamisen velvoitteen takia päästörajoja on voitu tarkastella kyseisten toimintojen luvissa jo useampaan kertaan, eikä tämän muutoksen vuoksi laukea uusia luvan päivityksen prosesseja.

 

Ystävällisin terveisin

Kemianteollisuus ry
Sami Nikander, johtaja 

Katso myös
Blogit | 11.12.2018

Sami Nikander: Hiilineutraalia tulevaisuutta ei ole ilman kemiaa

Uutiset | 11.12.2018

Orion suojelee Itämerta

Uutiset | 11.12.2018

Neste aktiivinen hiilikädenjäljen laskemisessa

Uutiset | 10.12.2018

Nesteen Peter Vanacker kirjoittaa ilmastosankaruudesta

Avaa kuvapankki

Tilaa uutiskirje

Mediayhteys

Susanna Aaltonen
Johtaja, Vaikuttaminen
KTM, VTK

+358 40 593 4221

susanna.aaltonen­@kemianteollisuus.fi