Hyppää sisältöön

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

Kemianteollisuus ry kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta.

Kemianteollisuuden tavoitteena on olla luontopositiivinen ja hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä osana omaehtoista vastuullisuusohjelmaa, Responsible Care. Tavoite ei ole helppo ja erilaisissa jatkoselvityksissä onkin tunnistettu kriittisiä tekijöitä, joita tavoitteen saavuttaminen tulee vaatimaan niin toimintaympäristöltä kuin toimialan yrityksiltä itseltään. Selvityksien perusteella on kuitenkin selvää, että kemianteollisuuden yrityksien on mahdollista kutistaa hiilijalanjälki minimiin ja samalla kasvattaa
kädenjälki todella suureksi. Toisin sanoen, kutistaa tehtaiden suorat päästöt Suomessa ja mahdollistaa samalla globaaleille asiakkaille merkittävät päästövähennykset.

Luontopositiivisen ja hiilineutraalin kemianteollisuuden saavuttaminen tulee vaatimaan massiiviset investoinnit esimerkiksi sähköistymiseen, sekä hiilineutraaliutta tukeviin vaihtoehtoisiin raakaaineisiin ja polttoaineisiin. Tasapuolisella ja kilpailukykyisellä toimintaympäristöllä, sekä riittävillä hiilivuotosuojilla ja siirtymää tukevilla veroratkaisuilla tulee olemaan merkittävä rooli tavoitteiden
saavuttamisessa.

Kemianteollisuus ry:n yksityiskohtaisemmat näkemykset:

 1. Veromuutoksen kohdentamisesta
  Kemianteollisuus ry kannatti ministeriössä valmisteilla olevan esityksen lähestymistapaa, jossa veron lasku kohdennettiin energiasisältökomponenttiin, jolloin fossiiliselle polttoaineelle ei anneta suhteellista kilpailuetua ilmastoystävällisiin vaihtoehtoihin nähden. Ymmärryksemme mukaan lainsäädäntöä valmisteltaessa lähes kaikki lausujat ovat tukeneet tätä ministeriön valmistelussa
  ollutta lähestymistapaa. Nyt käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on kuitenkin päädytty keventämään hiilidioksidiverokomponenttia, joka johtaa nimenomaan fossiilisen polttoaineen kilpailuedun paranemiseen muihin vaihtoehtoihin nähden.
  Kemianteollisuuden tavoitteena on olla hiilineutraali, mutta tämä muutos suosii ulkomaisen fossiilisen raaka-aineen käyttöä. Kemianteollisuuden mielestä lainsäädännön tulee suosia vaihtoehtoisia raaka-ainelähteitä ja samalla esimerkiksi kotimaisia uusiutuvia ja synteettisiä raaka- ainelähteitä. Kemianteollisuus ry:n mielestä kaavailtu muutos tulee kohdentaa energiasisältöverokomponenttiin.
 2. Seuraamusmaksusta.
  Hallituksen esityksessä lasketaan myös jakeluvelvoitteen seuraamusmaksuja porrastetusti. Kemianteollisuus ry on huolissaan seuraamusmaksujen laskemisesta, mikä lisää riskiä, että liikenteen ja sitä kautta koko taakanjakosektorin tavoitteiden toteutuminen vaarantuu.
  Jakeluvelvoite on ollut keskeisin Suomessa valittu keino liikenteen hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi. Vain pitkäjänteisellä jakeluvelvoitteen kehityspolulla voidaan mahdollistaa ennustettava ja vakaa toimintaympäristö, mikä myös mahdollistaa sitä tukevia investointeja ja hedelmällistä T&K&I -toimintaa. Kemianteollisuus ry:n mielestä seuraamusmaksua ei tulisi laskea liian matalalle tasolle.