Valokuva: Roal Oy

Roal: Entsyymitehdas jäähtyy viileällä ulkoilmalla

Entsyymejä valmistava Roal Oy ottaa täyden hyödyn irti Suomen viileästä ilmastosta.

Nurmijärvellä sijaitsevassa tuotantolaitoksessa käytetään niin sanottua vapaajäähdytystä, jossa tuotannossa tarvittu jäähdytys otetaan viileästä ulkoilmasta. Näin sähköä kuluttavien kompressorien käyttöä voidaan vähentää huomattavasti kylmän tuottamisessa.

Vapaajäähdytyksellä on iso vaikutus energialaskuun ja tehtaan päästöihin, sillä se leikkaa tuotantolaitoksen sähkönkulutusta runsaan kolmanneksen.

Roal on maailmanluokan toimija entsyymeissä, joita se valmistaa elintarvike-, leivonta-, rehu- ja vaateteollisuudelle. Entsyymit valmistetaan elävistä mikrobeista. Ne vaativat valmistusprosessin aikana optimaaliset kasvuolot ja paljon happea.

Jäähdytyksen ja ilmauksen ohella energiaa kuluu myös aseptisten tuotantolinjojen puhdistamiseen höyryllä.

Vapaajäähdytyksen lisäksi tuotantolaitoksella on toimeenpantu viime vuosina paljon muitakin energian käyttöä tehostavia parannuksia. Yksistään jäähdytysjärjestelmään ja lämmön talteenottoon on tehty 15 miljoonan euron investoinnit, jotka maksavat itsensä takaisin säästyneenä energiana.

Teksti: Matti Remes


Energia

Energia

Kemia - Osa hyvää elämää -sarjassa tuodaan esille konkreettisia ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin. Lue miten kemialla tehostetaan energian varastointia ja talteenottoa.