Tulevaisuuden osaamistarpeet

Kemianteollisuuden menestyksen perustana on korkeatasoinen osaaminen. Koulutusjärjestelmämme vahvuuksia ovat muun muassa opettajien ammattitaitoon perustuva yleissivistävä koulutus ja työelämälähtöinen ammatillinen koulutus. Taloudelliset paineet näkyvät lähivuosina mm. ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon harvenemisena.

Kemianteollisuus ry:n koulutuspoliittisen vaikuttamisen yksi tavoite on ammatillisen koulutuksen kehittäminen vastaamaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeita. Kemianteollisuus ry osallistuu alan tutkintotoimikuntiin ja vaikuttaa opetushallinnon asettamassa kemian ja paperi- ja puualan koulutustoimikunnassa. Alueellista koulutustarjontaa seurataan aktiivisesti. Yrityksiä kannustetaan yhteistyöhön paikallisten oppilaitosten kanssa. 

Kemianteollisuus työllistää Suomessa noin 34 000 henkilöä, josta yli puolella on teknillinen tai luonnontieteellinen koulutus. Alan rekrytoinneista noin 43 prosenttia kohdistuu ammatillisen koulutuksen suorittaneisiin, 27 prosenttia AMK-tutkinnon suorittaneisiin ja 30 prosenttia yliopistotutkinnon suorittaneisiin. Perustutkintoihin sisältyvät ammattiosaamisen näytöt ja aikuisten näyttötutkinnot toteutetaan yhteistyössä työpaikkojen kanssa.

Alan yrityksille keskeisiä ammatillisia koulutuslinjoja ovat mm. prosessiteollisuuden, laboratorioalan  sekä muovi- ja kumitekniikan perustutkinnot. Suomessa tutkintoja tarjoavien oppilaitosten määrä on ammatillisen koulutuksen kokonaisvolyymeihin nähden pieni: prosessiteollisuuden tutkinnon suorittajia on vuosittain 100-200. Kemianteollisuuden näkemyksen mukaan näiden tutkintojen tarjontaa ei tulisi jättää yksittäisten oppilaitosten päätösten varaan, vaan tarjonnasta tulisi päättää valtakunnallisesti.

Tutkintojen sisällöt määritellään työelämän ja koulutusalojen ammattilaisten yhteistyönä, ja työelämän edustajat ovat mukana myös osaamisen arvioinnissa. Kansainvälisessä vertailussa Suomi on työelämälähtöisen koulutuksen edelläkävijä. 

Anni Siltanen
Johtava asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima
Kemianteollisuuden vetovoimatyö, oppilaitos-yritysyhteistyön kehittäminen, LUMA, osaaminen, koulutuspolitiikka, Kemianteollisuuden osaamis- ja vetovoimavaliokunta

+358 44 562 5991

anni.siltanen­@kemianteollisuus.fi

@AnniSiltanen