Kemianteollisuuden kesätyöt 

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen konkreettinen kosketus työelämään. Kesätyössä saatujen kokemusten perusteella luodaan ensimmäiset käsitykset yrityksistä työnantajina. Yrityksille kesätöiden tarjoaminen on tilaisuus kantaa vastuunsa nuorista ja jättää itsestään positiivinen kuva.

Yhteenveto kemianalan kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden ottamisesta vuonna 2019

Yhteenvetoon (10.12.2018) on koottu:

-Koululaisten tutustuminen teollisuuteen
-Nuorten, harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkaus  
-Yhteenveto kemianteollisuuden työehtosopimusten nuorten, harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkausta koskevista määräyksistä

Harjoittelijaopas

Harjoittelijaoppaaseen on koottu perustiedot  eri koulutustasoilta tulevista harjoittelijoista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Avaa pdf.

Sanssikortti ja nuorisotakuu

Yhden sivun tiivistelmä Sanssi-kortista ja nuorisotakuusta. Avaa pdf.

Liitteet

Liitteet 1–3: Tutustu työelämään ja tienaa -sopimukset

Liite 4: Keskusjärjestöjen suositus jäsenliitoille 2017-2019 

Liitteet 5-6: Periaatteet työharjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden ottamisesta vuosina 2017-2019

Taloudellinen Tiedotustoimisto TAT koordinoi Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjaa

Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanja on jo käynnistynyt Taloudellisen Tiedotustoimiston TAT:n koordinoimana. Kampanja haastaa myös kemianteollisuuden yritykset tarjoamaan nuorille sellaisia kesätöitä, jotka kannustavat hakeutumaan alalle myöhemminkin. Lisätiedot tästä!