Kemianteollisuuden kesätyöt 

Kesätyö on monelle nuorelle ensimmäinen konkreettinen kosketus työelämään. Kesätyössä saatujen kokemusten perusteella luodaan ensimmäiset käsitykset yrityksistä työnantajina. Yrityksille kesätöiden tarjoaminen on tilaisuus kantaa vastuunsa nuorista ja jättää itsestään positiivinen kuva.

Yhteenveto kemianalan kesätyöntekijöiden ja harjoittelijoiden ottamisesta vuonna 2022

Yhteenvetoon 2022 on koottu: 

-Koululaisten tutustuminen teollisuuteen
-Nuorten, harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden työskentely 
-Yhteenveto kemianteollisuuden työehtosopimusten nuorten, harjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden palkkausta koskevista määräyksistä

Teollisuusliitto: Työharjoittelijoiden ja kesätyöntekijöiden käyttäminen kemian sopimusaloilla - Pöytäkirja 15.3.2022 (pdf) 

 

Harjoittelijaopas

Harjoittelijaoppaaseen on koottu perustiedot  eri koulutustasoilta tulevista harjoittelijoista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta. Avaa pdf.
Saate kemian alojen harjoitteluoppaaseen vuodelle 2022. 

Nuorisotakuu

Nuorisotakuu tarkoittaa, että TE-palvelut tarjoaa nuorelle palvelua tai toimenpidettä viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun työnhaku on alkanut. Palvelu parantaa nuoren mahdollisuuksia selviytyä työmarkkinoilla ja löytää työpaikka. Lue lisää TE-palvelut-sivulla. 

Liitteet

Liitteet 1–3: Tutustu työelämään ja tienaa -sopimukset 2022-2023