Työelämä

Kemianteollisuus on aktiivisesti mukana rakentamassa ja kehittämässä hyvinvointi-Suomea. Olemme osa vientiteollisuutta, jonka kilpailukyky on Suomen peruspilari - nyt ja tulevaisuudessa. Kemianteollisuudessa sovimme asioista, emme riitele. 

Työ muuttuu, työmarkkinat sen mukana 

Viennillä luomme Suomeen hyvinvointia ja työpaikkoja. Kemianteollisuudessa uskomme vankasti paikalliseen sopimiseen. Viisaat ratkaisut tehdään usein paikallisesti ja sellaisilla ehdoilla, jotka luovat työtä mahdollisimman monelle. Kemianteollisuudessa luotamme ala- ja yrityskohtaisiin ratkaisuihin. Haluamme antaa työntekijöille ja yrityksille nykyistä enemmän vapautta ja valinnanvaraa.

Sujuva yhteistyö sopimuskumppaniemme kanssa antaa koko alalle mahdollisuuden keskittyä työhön toimivien työmarkkinoiden puolesta. Ylläpidämme luottamusta työmarkkinoilla tekemällä jatkuvaa yhteistyötä sopimuskumppaniemme kanssa. 

Tulevaisuudessa on näkyvissä palkansaajapuolen yhä laajempaa yhdistymistä kansainvälisen trendin mukaan. Kehitys on jo edennyt Euroopassa, mikä tuo muutospaineita myös Suomeen. Liittojen fuusioituminen ja työehtosopimusten vähentäminen on tulevaisuutta.