Hyppää sisältöön

Exel Composites: Lisää tehoa vedenpuhdistukseen

Exel Composites valmistaa vedenpuhdistamoihin komponentteja, jotka mahdollistavat entistä suurempien vesi- ja jätevesimäärien käsittelyn eri puolilla maailmaa.

Puhtaan veden turvaaminen ja kasvavien jätevesimäärien käsittely on ajankohtainen haaste kaikkialla maailmassa mutta erityisesti nopeasti kasvavissa kaupungeissa.

Suomalainen Exel Composites valmistaa vedenpuhdistusjärjestelmiin komponentteja, joilla voidaan tehostaa juomaveden puhdistukseen ja jätevesien käsittelyyn liittyviä prosesseja.

Kyse on lasikuidusta valmistetuista palkeista, joita käytetään vedenpuhdistamoilla moneen tarkoitukseen. Esimerkiksi jätevesien saostusaltaissa muoviketjuihin kiinnitetyt palkit liikkuvat altaan pohjalla ja kaapivat pois sinne kertyneen kiinteän aineksen.

”Noin 20 vuotta sitten puhdistamoissa käytettiin puusta valmistettuja palkkeja ja teräsketjua niiden liikuttamiseen. Lasikuitu huomattiin jo 1990-luvun alussa kuitenkin puuta kestävämmäksi materiaaliksi. Lasikuitupalkit voivat siirtää suurempia massoja ja nopeuttaa näin puhdistusprosesseja”, Exel Compositesin myynnin kehityspäällikkö Mikko Lassila sanoo.

Tänä päivänä kilpaileva materiaali palkeissa on teräs. Teräspalkkeihin verrattuna lasikuituisten palkkien hiilijalanjälki – eli tuotteen aiheuttamat kasvihuonepäästöt koko elinkaaren aikana – on selvästi pienempi. Etenkin teräksen valssaus ja muotoileminen valmiiksi tuotteeksi vaatii paljon energiaa.

”Myös raskaiden teräspalkkien asennus vie enemmän energiaa, koska siirtelyyn tarvitaan järeää kalustoa,” sanoo Lassila. 

Exel Composites toimittaa valmistamansa komponentit vedenpuhdistusratkaisuja toimittaville yrityksille. Lassilan mukaan suomalainen vesiosaaminen on hyvä esimerkki niin sanotusta Clean Tech- eli puhtaasta teknologiasta, jolle on maailmalla kasvavaa kysyntää.

”Exel Compositesin tuotteita käytetään vedenpuhdistukseen useissa maissa Euroopassa ja Aasiassa”, Lassila toteaa.

 

Lisätietoja

www.exelcomposites.com