Hyppää sisältöön

EU:n Skills Agenda luo pohjan sille, ettei maailma aja ohi

Kemianteollisuudessa työympäristö tarkoittaa useimmiten kansainvälistä työympäristöä, olemmehan tärkeä osa suomalaista vientiteollisuutta. Globaalin pandemian aikana asia on vain entisestään korostunut. Kansainvälinen toimintaympäristö ja valmius tehdä yhteistyötä yli rajojen on meille elinehto. Samaan aikaan kilpailu parhaista osaajista kovenee entisestään – koko maailmassa.

Emme pärjää yksin, ja niinpä suomalaisen kemianteollisuuden edunvalvonnan painopiste onkin kotimaan kentän lisäksi vahvasti EU:ssa. Osaamis- ja koulutusasioissa se tarkoittaa etenkin tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelua EU:n laajuisesti; sitä, että varmistamme suomalaisenkin teollisuuden tulevaisuuden osaamiskilpailukykyä osana eurooppalaista kokonaisuutta. Tarvitsemme huipputason osaajia kehittämään kemianteollisuutta kohti hiilineutraalia tulevaisuutta, tarvitsemme aktiivista yhteistyötä yritysten ja koulutuskentän välillä, tarvitsemme varmuutta siitä, että Euroopassa tehdään huomisen innovaatioratkaisuja jo tänään.

Euroopan Komission odotetaan tänään 1.7. julkaisevan päivitetyn Eurooppalaisen Osaamisohjelmansa, Skills Agendan. Siinä keskiössä on eurooppalaisen osaamisen varmentaminen osana Vihreän kehityksen ohjelma Green Dealia. Yritysyhteistyö osana matkaa kohti hiilineutraaliutta ja digitalisaation tukeminen noussevat keskiöön. Erityisen iloisia olemme siitä, että luonnontieteellis-matemaattisen osaamisen tason nosto ja määrällinen kehitys painottuu koko Euroopalle tärkeänä asiana. Pandemiaan tarvittava rokote syntyy luonnontieteellisen osaamisen tuloksena. Niin myös hiilineutraalia tulevaisuutta varmistavat teknologiaratkaisut.

Osaamisohjelman toinen tärkeä painopiste lienee jatkuva oppiminen, joka etenkin kriisin jälkeisessä maailmassa nousee arvoon arvaamattomaan. Osaamisen päivittäminen, täydennys- ja muuntokoulutus ovat nyt tärkeämpiä kuin koskaan. On löydettävä tehokkaita ja joustavia jatkuvan oppimisen ratkaisuja vastaamaan työelämän tarpeeseen kestävällä tavalla. Samaan aikaan on pystyttämä varmistamaan, että eurooppalaisilla on mahdollisuus laadukkaaseen koulutukseen joka työllistää, koko Unionin laajuisesti. Vaikka koulutuspolitiikka säädetäänkin jokaisessa jäsenvaltiossa, halutaan Euroopan laajuisella osaamisohjelmalla varmistaa, että koulutusasioiden suunta on Euroopan Unionissa yhteneväinen. Meidän on yhdessä varmennettava, ettei muu maailma aja tietotaidossa Euroopan ohi, ja että eurooppalaisella teollisuudella on tulevaisuudessa parhaat osaajat käytössään. Siihen yhtenäinen osaamispolitiikkakin tähtää.

Kriisiaikana yhteistyön merkitys ja kaikkien vastuu korostuu entisestään. Osaamiskilpailukyvyn ylläpito on koko Euroopalle investointi, jolla pidämme huolta siitä, että voimme jatkossakin olla edelläkävijöitä. Jään innolla odottamaan, millaisia konkreettisia toimenpiteitä tänään ilmestyvistä suuntaviivoista syntyy -yhteistyössä.