Hyppää sisältöön

EU:n ilmastolakipaketti käynnistää Green Dealin käytännön toteutuksen

EU:n komissio on aloittanut Green Deal -ohjelmansa käytännön toteutuksen. Yhtenä näkyvänä merkkinä tästä in juuri julkaistu asetusehdotus EU:n ilmastolaiksi. Green Deal ja sen sisältämä vuoden 2050 ilmastotavoitteen saavuttaminen edellyttävät yhteistyötä ja tavoitteiden saavuttamisen mahdollistavaa teollisuuspolitiikkaa.

EU:n komission tuote ilmastolakiesitys tuo toivottavasti kaivattua ennakoivuutta ja pitkäjänteisyyttä, jota tarvitaan houkuttelemaan kestävämmän tulevaisuuden mahdollistavia investointeja. Olemme eurooppalaisena kemianteollisuutena esittäneet näkemyksemme siitä, millainen olisi tulevaisuuden menestyvä ja kilpailukykyinen kemianteollisuus.

Olemme myös Suomessa asettaneet itsellemme omaehtoisen hiilineutraalisuustavoitteen vuoteen 2045. Tämän tavoitteen saavuttaminen vaatii yhteistyötä elinkeinoelämän toimijoiden ja päättäjien välillä.

Seuraava askel on teollisuuspolitiikka, joka muuttaa tavoitteet teoiksi

Yksin hiilineutraalisuustavoitetta tai Green Dealia ei kukaan voi saavuttaa. Olemme mielenkiintoisella matkalla. Kannaltamme tärkeää on se, että päätöksiä tehtäessä muistetaan teollisen toiminnan lainalaisuudet, kuten pitkät investointisyklit sekä se, että matka kohti päästöjen vähentämisetä ei ole lineaarinen.

Yhteistyöllä meidän tuleekin luoda sellainen eurooppalainen teollisuuspolitiikka, joka mahdollistaa kaikkia hyödyttävän diilin, oli sitten kyseessä ilmastotoimet, päästöjen pienentäminen tai eurooppalaisen teollisuuden kansainvälinen kilpailukyky. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä, vaan täydentäviä. Kokonaisuudesta on vain pidettävä huolta. Onkin tärkeää huomioida eri politiikkalohkoilla tehtävien päätösten laajemmat vaikutukset ja integroida ne yhdeksi laajemmaksi teollisuuspoliittiseksi kokonaisuudeksi.

Meidän on paalutettava Eurooppa kansainvälisesti kilpailukykyiseksi ja johtavaksi toimijaksi. Voimme näyttää mallia matkalla hiilineutraaliuteen, kestävään energiajärjestelmään ja kiertotalouteen. Tämän saavuttamiseksi meidän on varmistettava riittävä innovaatiokyky ja investointirahoitus niin uuteen kuin olemassa olevaan teknologiaan. Nämä yhdistettynä korkeaan osaamiseen ovat kestävän tulevaisuutemme avaintekijöitä.

Odotamme suurella mielenkiinnolla sitä, miten ensi viikolla julkaistava EU:n teollisuuspolitiikka tukee sitä Green Dealiin kirjattua hyvin keskeistä faktaa: ”kemianteollisuus ja muu energiaintensiivinen teollisuus ovat korvaamattomia EU:n taloudelle”. Teollisuus ja sen arvoketjut mahdollistavat eurooppalaisen hyvinvoinnin. Pidetäänhän siitä huolta.