Hyppää sisältöön

EU Funding Playbook antaa yrityksille eväitä EU-rahoituksen hakuun

Teknologiateollisuus ry, Kemianteollisuus ry ja Energiateollisuus ry ovat tuottaneet yrityksille EU-rahoituksen hakuoppaan, helposti ymmärrettävän ja visuaalisen webbisivuston – EU Funding Playbookin. Sivusto antaa yrityksille kokonaiskuvan EU-ohjelmien ja instrumenttien tarjoamista mahdollisuuksista sekä käytännön vinkkejä rahoituksen hakemiseen ja EU-hankkeiden valmisteluun ja toteutukseen.

EU:n ohjelmat ja rahoitusinstrumentit tarjoavat yrityksille monia mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseksi muiden yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Lisäksi rahoitusta voi saada vauhdittamaan yrityksen uudistumista, markkinoille pääsyä ja kasvua. EU Funding Playbook madaltaa tällaisen rahoituksen hakemista. Sivuston toteutuksesta on vastannut Spinverse Oy, jolla on monipuolinen kokemus EU-rahoituksen hakemisesta ja ekosysteemien orkestroinnista.

EU:n tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja se tavoittelee globaalia johtajuutta siinä, miten digitaalinen ja vihreä siirtymä toteutetaan. Tavoitteiden toteuttaminen tarjoaa teknologiateollisuuden, kemianteollisuuden ja energiateollisuuden yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös yritysten on uudistuttava ja huolehdittava kilpailukyvystään. Nämä tavoitteet ovat kaikkien EU-ohjelmien ja rahoitusinstrumenttien ytimessä.

– Suomalaiset yritykset ovat viime vuosina onnistuneet kasvattamaan EU:sta saamaansa rahoitusta. Ne ovat myös päässeet hyvin mukaan EU-verkostoihin, joissa valmistellaan tulevia tki- ja investointihankkeita. Meillä on kuitenkin edelleen mahdollisuus kasvattaa saantoamme EU:sta, tiivistää eurooppalaista yhteistyötä ja hyödyntää sisämarkkinoiden mahdollisuuksia rohkeammin, korostaa EU:n innovaatio- ja teollisuuspolitiikan päällikkö Mervi Karikorpi Teknologiateollisuudesta.

 

Horizon Europe -ohjelman haut käynnistymässä  

Horizon Europe -ohjelma rahoittaa vuosina 2021–2027 eurooppalaista tki-toimintaa peräti noin 95 miljardilla eurolla. Kahden ensimmäisen vuoden työohjelmia viimeistellään parhaillaan, ja ensimmäiset rahoitushaut käynnistyvät heti sen jälkeen. Vähähiilisten teknologioiden käyttöönottoa tukevan Innovation Fundin pienten hankkeiden rahoitushaku on nyt käynnissä.

EU Funding Playbook esittelee näitä ja muita EU-ohjelmia, niiden tavoitteita ja rahoituksen kriteereitä ilman EU-slangia. Se myös perustelee, miksi yritysten kannattaa osallistua EU-ohjelmiin ja hakea EU-rahoitusta. Lisäksi sivusto tarjoaa neuvoja ja askelmerkkejä hankkeen valmisteluun ja toteutukseen.

– Mukana on myös esimerkkejä yritysten EU-rahoituksen avulla toteutetuista hankkeista, yritysten asiantuntijoiden kertomina. Toivomme, että Playbook innostaa uusia yrityksiä mukaan eurooppalaiseen yhteistyöhön ja auttaa yrityksiä EU-rahoituksen saamisessa, sanoo asiantuntija Alexandra Peth Kemianteollisuudesta.

Energiateollisuuden asiantuntija Marja Rankila muistuttaa, että EU-rahoituksen valmistelu kannattaa aloittaa hyvissä ajoin.

– Nyt on juuri oikea hetki tarkastella innovaatio- ja investointitavoitteita ja niiden eurooppalaista ulottuvuutta. Tavoitteena on, että Playbookin avulla yritykset osaavat kohdistaa sopivat resurssit EU-rahoitushakuihin Rankila kertoo.

Lisätietoja

Mervi Karikorpi, mervi.karikorpi@teknologiateollisuus.fi, puh. 040 741 9801
Alexandra Peth, alexandra.peth@kemianteollisuus.fi, puh. 043 825 9505
Marja Rankila, marja.rankila@energia.fi, puh. 040 845 4373