Hyppää sisältöön

Carmela Kantor-Aaltonen: Lääkkeet luonnontieteiden tohtoreiden työttömyyteen!

Suomessa on ennätysmäärä, lähes kaksituhatta tohtoria työttömänä. Erityisesti luonnontieteiden tohtoreita, biologeja, biokemistejä ja kemistejä on vailla työtä. Miksi näin on ja mitä asialle voisi tehdä?

Yksi merkittävä syy korkeaan työttömyyteen ovat liian suuret koulutusmäärät. Toinen tärkeä syy on se, että monet julkiset tutkimuslaitokset, kuten Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos, Luonnonvarakeskus ja yliopistot ovat karsineet henkilöstöään.  

Tulevien tohtoreiden koulutuksen sisällötkään eivät välttämättä vastaa yritysten tarpeita. Luonnontieteet kehittyvät nopeasti, ja osaamisen painopisteet voivat muuttua yritysten strategisten kehityssuuntien mukaan lyhyessä ajassa. Yliopistojen opetuksen tasosta huolehtiminen niukkenevilla resursseilla on hyvin haasteellista. Myös julkisen tutkimusrahoituksen väheneminen vaikuttaa tutkimuksen tasoon.

Työelämä vaatii nykyään moniosaajia, pelkkä substanssiosaaminen ei riitä. Tarvitaan myös työelämätaitoja, kuten projektihallintaa, tiimityöskentelyä, esiintymistaitoa, vuorovaikutustaitoja ja kielitaitoa. Tohtoritutkinnon suorittaminen edellyttää usein näiden kaikkien taitojen hallintaa, vaikka tohtorit eivät niitä välttämättä itsessään tunnista.

Biotalous ja Life Science -ala kasvavat Suomessa voimakkaasti. Ilman riittävän korkeaa osaamista tämä kasvu tyrehtyy. Luonnontieteilijät ovat näilläkin aloilla avainasemassa uusien keksintöjen ja innovaatioiden synnyssä.

Mitä tarvitsemme? Tarvitsemme yrityksiltä ennakkoluulotonta suhtautumista tohtoreiden rekrytoimisessa. Tohtorien on herättävä omien vahvuuksiensa tunnistamisessa ja työelämätaitojen ja -kykyjen kehittämisessä. Suomella ei ole varaa hukata korkeasti koulutettujen panosta yhteiskunnassa. 

Carmela Kantor-Aaltonen

Kemianteollisuus ry:n yliopistoyhteistyöstä ja Kemianteollisuuden Innovaatiopalkinnosta vastaava asiamies.