Hyppää sisältöön

BioFinland-palkinto FinnGen-tutkimushankkeelle

BioFinland-palkinto myönnetään vuonna 2019 kansalliselle FinnGen-tutkimushankkeelle. FinnGen on poikkeuksellisen laajaan ja avoimeen yhteistyöhön perustuva koko Suomen kattava tutkimushanke, jonka pyrkimyksenä on tuottaa läpimurtoja sairauksien ennaltaehkäisyssä ja diagnostiikassa. Tutkimushanke perustuu genomitietoon, joka yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan tietoon.

Syksyllä 2017 käynnistyneen FinnGen-tutkimushankkeen päätavoitteena on lisätä ymmärrystä sairauksien syistä ja edistää niiden diagnosointia, ennaltaehkäisyä ja hoitojen kehittämistä. Hankkeessa hyödynnetään suomalaisten biopankkien keräämiä näytteitä, ja tavoitteena on saada mukaan n. 10 % Suomen väestöstä, eli 500 000 suomalaisen näytteet.

Tutkimushankkeen ensimmäisen vaiheen kesto on noin kuusi vuotta. Vastaavan kokoluokan tutkimushankkeista on maailmassa vain joitain esimerkkejä. Tutkimushanke perustuu näytteistä saatavaan perimätietoon eli genomitietoon, joka yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan tietoon. Tällaisen aineiston avulla voidaan esimerkiksi ymmärtää tautien riskitekijöitä ja mekanismeja, mikä voi auttaa niiden ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.

Hankkeessa tehdään poikkeuksellisen laajaa ja avointa tutkimusyhteistyötä, johon osallistuvat biopankit, yliopistot, sairaanhoitopiirit ja lääketeollisuus. FinnGen-tutkimusta rahoittavat Business Finland ja kansainväliset lääkeyritykset AbbVie, AstraZeneca, Biogen, Celgene, Genentech (osa Roche-yhtymää), GSK, MSD, Pfizer ja Sanofi. Hanketta johtaa Helsingin yliopisto, ja se kattaa koko Suomen sillä siinä ovat mukana kaikki suomalaiset biopankit taustaorganisaatioineen. Helsingin Biopankki (HUS) koordinoi biopankkien näytekeräyksiä hanketta varten. Hanke on edennyt hyvin ja näytteitä on käytettävissä jo yli 230 000.

”Lääketieteellinen tutkimus on murroksessa. Seuraavassa vaiheessa tutkimus tulee keskittymään suurien tietomäärien, niin sanotun Big Datan hyödyntämiseen, ja juuri tähän FinnGen-tutkimus tähtää”, toteaa FinnGen-hanketta johtava professori Aarno Palotie.

FinnGen on ainutlaatuinen esimerkki julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyöstä, ja siinä hyödynnetään Suomen vahvuuksia kuten kattavia potilasrekistereitä ja suomalaisten myönteistä suhtautumista tutkimukseen ja terveysteknologian kehittämiseen. Hankkeessa on mukana useita suuria kansainvälisiä lääkeyrityksiä ja se toimii tulevaisuudessa hyvänä alustana kansainvälisille investoinneille. Hanke antaa myös mahdollisuuksia pienille pk- ja startup-yrityksille toimia palveluntarjoajana. Hanke muodostaa toimivan Life Science -ekosysteemin, jota rahoitetaan sekä julkisella (Business Finland) että yksityisellä rahoituksella (lääketeollisuus).

”FinnGen on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja mittava hanke. Se tuo näkyvyyttä suomalaiselle Life Science -osaamiselle, kasvattaa alan yritystoimintaa sekä tuo investointeja Suomeen. Uskon myös, että hankkeen pohjalta tehdään lukuisia löydöksiä, jotka auttavat kehittämään suomalaista terveydenhoitoa”, toteaa Suomen Bioteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Pekka Simula.

Suomen Bioteollisuus ry:n BioFinland-palkinto myönnetään joka toinen vuosi suomalaiselle henkilölle, ryhmälle, yhteisölle tai yritykselle, joka on kehittänyt bioalan innovaation, josta voi kehittyä kansainvälisestikin merkittävä tuote, tai joka tuo toimialalle positiivista imagoa ja kansainvälistä näkyvyyttä.
Palkinto jaetaan ChemBio -tapahtumassa 27.3.2019 Messukeskuksessa ja sen suuruus on 5 000 €.
Palkintosumman lahjoittaa Messusäätiö.

Lisätietoja

FinnGen-hankkeen verkkosivusto: https://www.finngen.fi/

Professori Aarno Palotie, FIMM (HiLIFE, Helsingin yliopisto) ja Broad Instituutti, Massachusetts General Hospital, Boston, MA, puh: 040 567 0826, Sari Kivikko

Puheenjohtaja Pekka Simula, Suomen Bioteollisuus ry, puh 040 730 0445

Asiamies Carmela Kantor-Aaltonen, Suomen Bioteollisuus ry, puh: 050 404 5166