Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Turvallisuus on yhteinen asia. Oppilaitos, ota haaste vastaan!

Kemianteollisuuden vastuullisuusohjelman Responsible Caren juhlavuoden Turvallisuuspalkinto jaetaan ensimmäistä kertaa myös oppilaitossarjassa. Haastamme mukaan kaikki kemian ja sen lähialojen toisen- ja korkea-asteen oppilaitokset ja opintosuuntaukset.

Kemianteollisuuden omaehtoinen vastuullisuusohjelma Responsible Care (RC) täyttää 25 vuotta vuonna 2017. RC-ohjelma kattaa kaikki yritysten kestävään toimintaan liittyvät osa-alueet. Keskiössä ovat luonnonvarojen kestävä käyttö, tuotteiden ja tuotannon kestävyys ja turvallisuus, hyvinvoiva työyhteisö, avoimuus ja vuorovaikutus.

Olemme Suomessa ylpeitä vastuullisuusasioiden esimerkillisestä huomioimisesta kemian alan yrityksissä. Vielä on silti paljon tehtävää. Turvallisuusasioita tulisi kehittää asiatason lisäksi myös asennenäkökulmasta, ja mieluiten jo oppilaitoksissa ennen työelämään siirtymistä. Turvallisuusajatteluun tulisi kasvaa opintojen edetessä.

Juhlavuoden puitteissa haluamme erityisesti haastaa oppilaitokset pohtimaan omaa sisäistä turvallisuuskulttuuriaan ja kehittämään sitä yhdessä koko yhteisön voimin. Turvallisuuskulttuuri on paljon muutakin kuin tulityökortti ja oikeista suojavarusteista huolehtiminen – niitä lainkaan väheksymättä.

Kemianteollisuudessa turvallisuuskulttuuri merkitsee ensisijaisesti prosessien kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja oman, vastuullisen työtavan suhteuttamista niihin. Se tarkoittaa oman paikkansa, vastuunsa ja velvollisuuksiensa ymmärtämistä työyhteisössä.Se tarkoittaa aktiivista havainnointia ympäristössä, kehityskohteiden löytämistä ja niihin puuttumista rohkeasti. Miten koko työympäristöstä ja -yhteisöstä saadaan entistä kestävämpi ja turvallisempi? Avainasemassa on yhteistyö, sillä turvallisuus on koko yhteisön asia. 

Haluamme omalta osaltamme tukea oppilaitosten turvallisuustyötä tarjoamalla työkaluja sen kehittämiseen. RC -juhlavuoden perinteinen Turvallisuuspalkinto jaetaan ensi vuonna ensimmäistä kertaa myös oppilaitossarjassa. Kilpailun tarkoituksena on koota jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä ja edistää niiden hyödyntämistä koko oppilaitoskentässä. Lisäksi haluamme kannustaa kaikkia oppilaitoksia pohtimaan omaa turvallisuuskulttuuriaan ja löytämään uusia, tehokkaita käytäntöjä tulevaisuuden työelämää varten. Apukeinona ja inspiraationa voi käyttää vaikkapa turvallisuushavaintokävelyä, joka on kehitetty yhdessä yritysten kanssa, työelämän tarpeita silmällä pitäen.

Haluamme haastaa mukaan kaikki kemian ja sen lähialojen toisen- ja korkea-asteen oppilaitokset ja opintosuuntaukset. Tehdään suomalaisesta työturvallisuudesta kansainvälistä huippuosaamista!

Anni Siltanen

Anni Siltanen, asiantuntija, osaaminen ja vetovoima