Hyppää sisältöön

Anni Siltanen: Koulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä kehittämässä – SuomiAreena kannustaa haastamaan nykyisiä malleja

Porin SuomiAreenassa pohdittiin monien muiden teemojen ohella opettajan roolia muuttuvassa yhteiskunnassa. Itse näen koulumaailman muutokset suurena mahdollisuutena koko yhteiskunnassa.

SuomiAreena on taas kerännyt suomalaisia vaikuttajia, elinkeinoelämän edustajia ja politiikan ammattilaisia Poriin. Tarkkailin tunnelmia ja seurasin keskusteluja paikan päällä 12.7. Suomalaisen työelämän suuntaviivojen ennakointi, siihen liittyvät osaamistarpeet ja nuorten sekä heidän kanssa toimivien aikuisten ajatukset kiinnostivat erityisesti, pohdinhan työkseni kemianteollisuuden vetovoimaan liittyviä kysymyksiä. Ei ollut turha reissu!

Opettajien Ammattijärjestö OAJ:n järjestämässä paneelikeskustelussa pohdittiin opettajan roolia muuttuvassa yhteiskunnassa. Keskustelijoina olivat opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen, toimittaja ja kansalaisaktivisti Mariam Abdulkarim, Yrityskylän toiminnanjohtaja Tomi Alakoski, OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos ja muusikko Maija Vilkkumaa. Panelistit ja yleisö olivat suorastaan liikuttavan yksimielisiä siitä, että tulevaisuuden maailmassa tarvitaan yhtä lailla rohkeutta, globaalia ymmärrystä ja vuorovaikutustaitoja kuin akateemisia valmiuksiakin. Yrittäjähenkisyys nousi esille positiivisena voimavarana; kaikista ei tule yrittäjiä, mutta työpaikoilla arvostetaan vastuunkantoa, oma-aloitteisuutta ja kykyä luoda uutta.

Kaiken tämän keskiössä on opettaja, joka Suomessa edelleen – onneksi – on arvostettu ja vetovoimainen asiantuntija-ammatti. Panelisteista puolella oli opettajatausta, yleisöstä varmasti yli puolella, niin myös allekirjoittaneella. Tämä kertoo paljon opettajien ja korkealaatuisen opettajankoulutuksen asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa. Yleisö arvioi kysyttäessä, että opettajia arvostetaan Suomessa korkealle ja syystäkin: he motivoivat, mentoroivat ja kasvattavat maamme tulevaisuuden tekijät. 

Opettajan rooli on keskiössä myös nyt, kun koulutuspolitiikassa puhaltavat muutoksen tuulet. Ammatillista koulutusta uudistetaan mittavasti ja opetussuunnitelma muuttuu entistä enemmän eheyttävään, ainerajoja ylittävään suuntaan. Muutos vaatii erilaista ajattelumallia niin opettajilta, ympäröivältä yhteiskunnalta kuin vaikkapa elinkeinoelämältä, jonka on oltava valmis kehittämään monimuotoisia yhteistyömalleja yhdessä koulun kanssa. Uusi opetussuunnitelma ja ilmiöpohjainen oppiminen mahdollistavat monialaisten oppimiskokonaisuuksien kehittämisen vaikkapa kiertotalouden tai energiateeman ympärille.

Ammatillisen koulutuksen reformin yhteydessä puhutaan yhä enemmän työpaikoilla tapahtuvasta oppimisesta. Etenkin tämä herätti kysymyksiä opettajan ja ohjaajien roolista työpaikalla – ministeri Grahn-Laasonen sanoi pitävänsä äärimmäisen tärkeänä, että ohjausvastuu säilyy jatkossakin tehtävään koulutetulla opettajalla.

Näen koulumaailman muutoksen yhteiskunnallisesti vahvana mahdollisuutena. On hyvä tarkistaa ja pohtia käytäntöjä, jotta voimme turvata tulevaisuuden Suomelle mahdollisimman hyvät eväät kehittyä. Käytännöistä ja yhteisistä mahdollisuuksista, vaikkapa koulun ja elinkeinoelämän yhteistyöstä, onkin syytä käydä avointa ja aktiivista keskustelua – saatamme löytää vaikkapa ihan uusia ja ennakkoluulottomia toimintamalleja. SuomiAreena tarjoaa tähän ainakin valtavaa inspiraatiota!

Anni Siltanen

Asiantuntija, Osaaminen ja vetovoima