Hyppää sisältöön

Anne Koistinen: ”Tupsuvuosi” tulossa päätökseen – ajatuksia kuluneista opinnoista

”Tupsuvuosi” eli kandidaattiopintojen toinen vuosi alkaa olla muutamaa tenttiä ja palautettavaa työtä vaille valmis ja tämän myötä myös kaikki koulutusohjelman perus- ja pääaineopinnot.

Koulutusohjelmamme kolmas vuosi on varatuttu sivuaineelle, mahdollisille vaihto-opinnoille, valinnaisille opinnoille sekä kandidaatintyölle. Nopeasti kuluneen ja Wappuun huipentuneen kevään jälkeen päällimmäinen ajatus onkin: ”Tässäkö tämä oli?”

Kuten jo nimestä voi päätellä koulutusohjelmamme, kemian, bio- ja materiaalitekniikka, on varsin laaja-alainen. Fuksivuonna perusopintoja oli kaikkiin näihin aloihin sekä muun muassa matematiikkaan ja fysiikkaan liittyen. Vaikka eri näkökulmiin ja vaihtoehtoihin tutustuminen oli sinänsä mielenkiintoista, fuksivuoden jälkeen odotin jo bio- ja kemiantekniikan pääaineopintoja, jotka aiheina kiinnostivat vielä enemmän ja kokoisivat käsiteltyjä asioita yhteen. Pääaineenikin on hyvin laaja-alainen sisältäen kursseja sekä kemian eri osa-alueisiin että bioprosesseihin liittyen. Vaikka opintojen myötä uusia asiayhteyksiä pystyi havaitsemaan ja eri aihepiirien teoriaa syventämään, yksittäisten aiheiden syvempi ymmärtäminen jää odotetusti maisterivaiheeseen. Tämä voi toisaalta herättää epäilyksen, riittääkö maisterivaiheen kaksi vuotta todella työelämään siirtymiseen vai tuleeko hyppäys olemaan liian suuri.

Pidän alkuvaiheen laajoja perusopintoja loppujen lopuksi positiivisena asiana, koska aloilla esiintyy kuitenkin samoja ilmiöitä ja asioiden soveltaminen lienee jatkossa helpompaa. Työelämässä laaja-alaisista perusopinnoista uskon olevan hyötyä myös työskenneltäessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Opintojen hyvänä puolena on ”tyhjä” kolmas vuosi, jolloin jokaisen on helppo suorittaa mieleisiään kursseja tai lähteä vaihto-oppilaaksi. Valinnaisille opinnoille ja sivuaineelle on mielestäni jätetty myös riittävästi tilaa (yhteensä 50 opintopistettä), mikä mahdollistaa yksilöllisen osaamisprofiilin muodostamisen. Tästä uskon olevan hyötyä työelämässä, sillä muista opiskelijoista erottuminen on helpompaa ja kysyntää tuntuu olevan esimerkiksi tuotantotalouden tai muun poikkitieteellisen osaamisen yhdistämiselle tutkintoon.

Ainoiksi koulutusohjelmamme haasteiksi olen kokenut joidenkin kurssien käytännönjärjestelyiden ajoittaisen haparoinnin ja oletettujen työmäärien väärinarvioinnin. Nämä ongelmat ovat sinänsä ymmärrettäviä, sillä olemme ensimmäinen vuosikurssi uudessa koulutusohjelmassa ja monet kursseista järjestettiin ensimmäistä kertaa. Palautteen antamisella meillä on toisaalta ollut hyvä mahdollisuus vaikuttaa ja kursseja onkin jo paranneltu tämänhetkisille fukseille. Haasteista huolimatta kahden ensimmäisen vuoden opinnot ovat vastanneet odotuksiani hyvin ja toivottavasti vastaavat myös jatkossa, sillä opintojen alussahan tässä vielä ollaan.

Anne Koistinen

Olen KT-blogisti Anne Koistinen. Opiskelen toista vuotta Aalto-yliopistossa kemian, bio- ja materiaalitekniikan koulutusohjelmassa pääaineenani bio- ja kemiantekniikka.