Hyppää sisältöön

Yritysvierailut ja tosielämä lisäävät opiskelumotivaatiota myös kemiassa

Autonomian- ja yhteenkuuluvuudentunne, vastuullinen opiskelu, osaamisen tunteen tukeminen ja kiinnostuksen herättäminen motivoivat myös kemian opiskelijoita.

Heikko motivaatio opiskella fysiikkaa ja kemiaa on ongelma, joka on havaittu useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimuksissa. Lisäksi keskimääräisessä oppilasryhmässä on eri tavoin motivoituneita oppilaita, mikä asettaa opettajalle lisähaasteita. 

Anni Loukomies tutkii tätä ongelmaa Helsingin yliopistossa joulukuussa 2013 tarkastetussa väitöksessään. Osa oppilaista on aiheesta kiinnostuneita ja saattaa turhautua haasteiden puuttuessa, osan taas on vaikea nähdä luonnontieteiden opiskelussa minkäänlaista henkilökohtaista merkitystä. Loukomiehen mukaan yritysvierailut ja tosielämän sovellukset lisäävät oppilaiden motivaatiota.

Katso lisää Opetin.fi -sivuilta!