Hyppää sisältöön

Ympäristönsuojelulain uudistus vaatii jatkotyötä

Ympäristönsuojelulain uudistus on 19.12.2013 annettu hallituksen esityksenä eduskunnalle. Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpano on ehdotuksessa pääosin onnistunut, mutta lupaprosessin sujuvoittaminen vaatii vielä työtä.

Ympäristönsuojelulain uudistuksessa oleellista on teollisuuspäästödirektiivin tuominen osaksi kansallista lainsäädäntöä. Tältä osin ehdotuksessa on päästy pääosin toimiviin ratkaisuihin.

Tulkinnanvaraisuutta ja ennakoimattomuutta lupaprosesseihin kuitenkin aiheuttavat kansalliset lisäykset lakiehdotukseen. Päällekkäisyys Euroopan unionin kemikaaliasetuksen kanssa voi johtaa ristiriitaisiin tilanteisiin. Ehdotusta onkin syytä selkeyttää eduskunnan jatkokäsittelyssä.

Hallitusohjelmassa uudistukselle asetettiin tavoitteeksi myös lupaprosessien selkeyttäminen ja sujuvoittaminen.

Valitettavasti ympäristönsuojelulain uudistuksessa ei edetty tämän tavoitteen osalta vielä riittävästi.

 Ympäristönsuojelulain uudistuksen toisessa vaiheessa pureudutaan erityisesti lupamenettelyjen sujuvoittamiseen.

 ”Selkeä lainsäädäntö ja sujuvat lupakäytännöt ovat varmasti yhteinen tavoite. Samalla kun pidetään ympäristönsuojelu korkealla tasolla, tuetaan myös kestävää talouskasvua”, toteaa vanhempi asiantuntija Merja Vuori, Kemianteollisuus ry. Kemianteollisuus odottaa jatkotyöltä paljon ja on valmis yhteistyössä etsimän toimivia ratkaisuja.

Jatkotyössä on myös vapaaehtoisille sopimusjärjestelmille ja hallintajärjestelmille annettava entistä laajemmin tunnustusta lupa- ja valvontaprosesseissa. Vapaaehtoinen ympäristönsuojelu- ja turvallisuustyön kehittäminen on kemiateollisuudessa tuottanut merkittäviä tuloksia. Alalla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus Responsible Care – kestävän kehityksen vastuullisuusohjelmasta.