Hyppää sisältöön

Ympäristöalan yritykset osaksi Kemianteollisuutta

Kemianteollisuus ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka myötä YTP järjestäytyy osaksi Kemianteollisuutta.

Viime vuonna toimintansa aloittanut Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kokoaa yhteen ympäristöalan teollisuus- ja palveluyritykset, joiden toiminta liittyy luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen esimerkiksi materiaalinkierrätyksen, jätehuollon, uusiutuvien energialähteiden ja biotalouden kautta.

”Kemianteollisuus ja YTP tekevät työtä samantyyppisten edunvalvonta-asioiden kanssa. Nyt tehty sopimus vahvistaa molempien liittojen edunvalvontaa. Ympäristöala liittyy luontevasti Kemianteollisuuteen, jolla on keskeinen rooli kestävän kehityksen mahdollistajana, sanoo Kemianteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Leppä

”Vaikuttamisessa on tärkeää valita hyvä kumppani, jonka kanssa on luontevaa tehdä yhdessä edunvalvontatyötä. Kemianteollisuus tarjoaa YTP:lle toimintapuitteet, joissa voimme tehokkaasti keskittyä ympäristöalan ja jäsenyritystemme toimintaedellytysten kehittämiseen”, sanoo Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari.

Lisätietoja

Kemianteollisuus ry

Timo Leppä, toimitusjohtaja, puh. 050 301 6800, timo.leppa(at)kemianteollisuus.fi

www.kemianteollisuus.fi

www.kemianteollisuus.fi/fi/ResponsibleCare

Kemianteollisuus ry on kemianteollisuuden ja sen lähialojen elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on toimialan kilpailukyvyn ja toimintaedellytysten edistäminen Suomessa. Kemianteollisuus ry:llä on yli 400 jäsenyritystä sekä 13 jäsen- ja yhteistyöyhdistystä.

Kemianteollisuus on yksi merkittävimmistä teollisuuden toimialoista Suomessa. Sen osuus Suomen teollisuustuotannosta ja teollisuuden tavaraviennistä on noin neljännes. Kemianteollisuus työllistää Suomessa noin 35 000 henkilöä.